Dodávka nových dřevěných pražců 2024
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka nových dřevěných pražců 2024
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000003
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.01.2024 07:22:32
Lhůta pro podání nabídek
25.01.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je dodávka nových dřevěných impregnovaných příčných a výhybkových pražců včetně dopravy do místa plnění. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu Kupní smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/51386/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace včetně příloh 1.13 MB 10.01.2024 07:22:32
Příloha Vysvětlení ZD - Příloha č. 2 ZD - Návrh kupní smlouvy 45.95 KB 10.01.2024 11:49:35


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 468.29 KB 10.01.2024 11:44:34
Příloha Vysvětlení ZD č. 1 - ZD 848.36 KB 10.01.2024 11:48:21
Příloha Vysvětlení ZD - Příloha č. 1 ZD - Vzor ČP k zákl. způsobilosti 73.03 KB 10.01.2024 11:49:03
Příloha Vysvětlení ZD - Příloha č. 2 ZD - Návrh kupní smlouvy 45.95 KB 10.01.2024 11:50:17
Příloha Vysvětlení ZD - Příloha č. 3 - Specifikace výhybkových pražců 11.84 KB 10.01.2024 11:51:22
Příloha Vysvětlení ZD - Příloha č. 4 - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.41 KB 10.01.2024 11:52:13
Příloha Vysvětlení ZD - Příloha č. 5 - Vymezení obchodního tajemství 34.45 KB 10.01.2024 11:52:54
Příloha Vysvětlení ZD - Příloha č. 6 - Pravidla sociální odpovědnosti 28.38 KB 10.01.2024 11:54:13
Příloha Vysvětlení ZD - Příloha č. 7 - Vzor ČP ke střetu zájmů a k sankcím 96.59 KB 10.01.2024 11:54:58
Příloha Vysvětlení ZD - Příloha č. 8 - Požadavky na el. komunikaci 20.03 KB 10.01.2024 11:55:43
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2 481.68 KB 12.01.2024 15:23:33


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data