Zajištění mimořádné přepravy osob v roce 2024
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Zajištění mimořádné přepravy osob v roce 2024
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000005
Evidenční číslo VZ
SVZ-05-24-PŘ-Ja
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.01.2024 17:21:01
Lhůta pro podání nabídek
30.01.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem tohoto poptávkového řízení je:
a) průběžné zajištění krátkodobé náhradní autobusové dopravy na území Statutárního města Ostravy a v přilehlých obcích, a to stanovením práv a povinností smluvních stran při poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou dle specifikace předmětu plnění uvedené v Rámcové dohodě, která tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace;
b) konkrétní rozsah a podmínky požadovaných služeb bude uveden v zadávací dokumentaci jednotlivých dílčích poptávek (tzv. minitendrech) specifikovaných v Prováděcích smlouvách. Vzor Prováděcí smlouvy tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
10 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/51644/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
12.02.2024

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.01 MB 15.01.2024 17:21:01
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 94.85 KB 15.01.2024 17:21:01
Příloha č. 2 ZD_Návrh Rámcové dohody 123.10 KB 15.01.2024 17:21:01
Příloha č. 3 ZD_VZOR Prováděcí smlouvy 111.93 KB 15.01.2024 17:21:01
Příloha č. 4 ZD_Vzor Smlouvy o nájmu DP 116.44 KB 15.01.2024 17:21:01
Příloha č. 5 ZD_VZOR Předávacího protokolu 587.51 KB 15.01.2024 17:21:01
Příloha č. 6 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 102.48 KB 15.01.2024 17:21:01
Příloha č. 7 ZD_Vymezení obchodního tajemství dopravce 107.50 KB 15.01.2024 17:21:01
Příloha č. 8 ZD_Pravidla sociální odpovědnosti 32.33 KB 15.01.2024 17:21:01
Příloha č. 9 ZD_Smluvní přepravní podmínky DPO 136.03 KB 15.01.2024 17:21:01
Příloha č. 10 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.79 KB 15.01.2024 17:21:01
Příloha č. 11 ZD_Čestné prohlášení_SANKCE 93.05 KB 15.01.2024 17:21:01
Příloha č. 12 ZD_Seznam významných služeb 89.29 KB 15.01.2024 17:21:01
Příloha č. 13 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 83.38 KB 15.01.2024 17:21:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data