Dodávky pytlů na odpad do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávky pytlů na odpad do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000001
Evidenční číslo VZ
NsPCL 79/24-právní
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.02.2024 14:49:27
Lhůta pro podání nabídek
21.02.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pytlů (dále také „zboží“) na soustřeďování odpadů u původce odpadů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek dle aktuálních potřeb zadavatele po dobu 2 let od nabytí účinnosti smlouvy.

Podrobně jsou technické parametry a předpokládané množství na předmět dodávky specifikovány zadavatelem v článku 3.2.1. zadávacích podmínek.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
3 200 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/51922/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 389.75 KB 05.02.2024 14:49:27
Příloha č.1 - Formulář pro zpracování nabídkové ceny 42.00 KB 05.02.2024 14:49:27
Příloha č.2 - Rámcová dohoda 45.35 KB 05.02.2024 14:49:27
Příloha č.3 – Požadavky na elektronickou komunikaci 19.54 KB 05.02.2024 14:49:27
Příloha č.4 - Vzor čestného prohlášení 55.00 KB 05.02.2024 14:49:27
Příloha č.5 - Smlouva o úpravě práv a povinností při zřizování a správě konsignacnich zásob 44.60 KB 05.02.2024 14:49:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data