Streetballové hřiště – Kyjov, Klínky
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Streetballové hřiště – Kyjov, Klínky
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000005
Evidenční číslo VZ
2514/2024
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.02.2024 12:04:20
Lhůta pro podání nabídek
15.02.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového streetballového hřiště.
Bližší popis a rozsah předmětu veřejné zakázky je specifikován:
• Projektovou dokumentací vč. výškopisu a polohopisu (příloha č. 1 Výzvy).
• Obchodními podmínkami - návrhem smlouvy o dílo (příloha č. 2 Výzvy).
• Výkazem výměr (položkovým rozpočtem stavby, příloha č. 3 Výzvy).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/52515/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 486.50 KB 06.02.2024 12:04:20
Příloha č. 1_Projektová dokumentace 1.76 MB 06.02.2024 12:04:20
Příloha č. 2_Návrh smlouvy o dílo 139.50 KB 06.02.2024 12:04:20
Příloha č. 3_Položkový rozpočet stavby 98.50 KB 06.02.2024 12:04:20
Příloha č. 4_Čestné prohlášení 76.36 KB 06.02.2024 12:04:20
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 06.02.2024 12:04:20


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE 341.64 KB 20.02.2024 10:32:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data