Rekonstrukce ulice Nádražní - cyklostezka
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce ulice Nádražní - cyklostezka
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000006
Evidenční číslo VZ
2024/2
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.03.2024 09:47:29
Lhůta pro podání nabídek
22.03.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je druhá etapa rekonstrukce ulice Nádražní v Bystřici pod Hostýnem. Stavební práce zahrnují výstavbu cyklostezky v místě stávajícího pravostranného chodníku ve směru od centra města k vlakovému nádraží. Cyklostezka v celkové délce cca 602 m (včetně navazujících ploch a jízdního pruhu pro cyklisty) je koncipována jako stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Povrch cyklostezky je navržen z betonové zámkové dlažby s bezfazetovou úpravou. Součástí stavebních úprav je i rekonstrukce vjezdů k nemovitostem. V místě křížení s ulicí Dvořákova je navržen nový přechod pro chodce včetně osvětlení.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
4 599 978.36 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/53619/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.06.2024
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 912.66 KB 01.03.2024 09:47:29
Příloha č. 1 Soupis stavebních prací 169.98 KB 01.03.2024 09:47:29
Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů (vzor) 32.00 KB 01.03.2024 09:47:29
Příloha č. 3 Smlouva o dílo (závazný návrh) 172.00 KB 01.03.2024 09:47:29
Příloha č. 4 Projektová dokumentace (závazný podklad) 45.32 MB 01.03.2024 09:47:29
Příloha č. 5 Krycí list nabídky (vzor) 36.50 KB 01.03.2024 09:47:29
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor) 40.50 KB 01.03.2024 09:47:29
Příloha č. 7 Čestné prohlášení o profesní způsobilosti (vzor) 44.00 KB 01.03.2024 09:47:29
Příloha č. 8 Čestné prohlášení o technické kvalifikaci (vzor) 62.50 KB 01.03.2024 09:47:29
Příloha č. 9 Údaje o seskupení dodavatelů podávajících nabídku společně (vzor) 39.00 KB 01.03.2024 09:47:29
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci 401.94 KB 01.03.2024 09:47:29
Příloha č. 11 Společné územní rozhodnutí a stavební povolení 5.49 MB 01.03.2024 09:47:29
Příloha č. 12 Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů (vzor) 20.93 KB 01.03.2024 09:47:29


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 538.46 KB 16.05.2024 12:52:50


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 555.83 KB 06.06.2024 11:16:50


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 271.86 KB 06.06.2024 11:16:03
Příloha č. 1 Rozpočet 563.04 KB 06.06.2024 11:16:24


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data