MĚSTSKÁ KNIHOVNA HODONÍN – REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI – STAVEBNÍ ČÁST
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
MĚSTSKÁ KNIHOVNA HODONÍN – REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI – STAVEBNÍ ČÁST
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000011
Evidenční číslo VZ
150/ID53824/2024
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.03.2024 13:43:10
Lhůta pro podání nabídek
08.04.2024 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti a revitalizace vnitřních prostor Městské knihovny v Hodoníně.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/53824/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_KNIHOVNA – REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR 262.35 KB 06.03.2024 13:43:10
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_KNIHOVNA – REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR 356.23 KB 06.03.2024 13:43:10
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 64.51 MB 06.03.2024 13:43:10
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 634.54 KB 06.03.2024 13:43:10
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 325.00 KB 06.03.2024 13:43:10
Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY 47.68 KB 06.03.2024 13:43:10
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 122.94 KB 06.03.2024 13:43:10
Příloha č. 6_Podmínky el. aukce 163.79 KB 06.03.2024 13:43:10
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list, Příloha č. 3 SoD 222.82 KB 06.03.2024 13:43:10
Příloha č. 8_Vzor - Informační tabule stavby - baner 1.51 MB 06.03.2024 13:43:10


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data