Dodávky výpočetní techniky
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávky výpočetní techniky
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000025
Evidenční číslo VZ
SVZ-44-24-PŘ-Ku
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.04.2024 10:21:13
Lhůta pro podání nabídek
16.04.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy stanovující podmínky, na jejichž základě budou Dopravním podnikem Ostrava a.s. (dále jen DPO) zadávány jednotlivé dílčí poptávky ve věci poskytnutí dodávek výpočetní techniky.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Rámcové smlouvy (dále také jen Rámcová smlouva), který je Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Mimo režim ZZVZ
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Sektorová podlimitní zakázka
Předpokládaná hodnota VZ
6 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/54849/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 818.53 KB 03.04.2024 10:21:13
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 21.25 KB 03.04.2024 10:21:13
Příloha č. 2 ZD - Návrh Rámcové smlouvy 54.11 KB 03.04.2024 10:21:13
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.31 KB 03.04.2024 10:21:13
Příloha č. 4 ZD - Seznam významných zakázek 20.53 KB 03.04.2024 10:21:13
Příloha č. 5 ZD - Čestné prohlášení dodavatele ke střetu zájmů vč. prohlášení k sankcím 94.67 KB 03.04.2024 10:21:13
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 248.09 KB 03.04.2024 10:21:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data