Komplexní pojištění města Zábřeh
Město Zábřeh

Informace

Název veřejné zakázky
Komplexní pojištění města Zábřeh
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000005
Evidenční číslo VZ
MUZB/19547/2024/OTS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.04.2024 12:55:51
Lhůta pro podání nabídek
03.05.2024 12:00:00
Stručný popis předmětu
Základním účelem zadávacího procesu je uzavření pojistné smlouvy s vybraným účastníkem na zajištění komplexního pojištění majetku města Zábřeh na dobu neurčitou s pojistným obdobím 12 měsíců.
Zadavatel stanovuje základní specifikaci plnění předmětu veřejné zakázky (pojistného programu), a to v následujícím rozsahu:
- Pojištění movitého a nemovitého majetku
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
- Havarijní pojištění motorových vozidel

Podrobná identifikace zadavatele, včetně analýzy pojistných rizik, detailní popis a specifikace předmětu veřejné zakázky pro účely zpracování nabídky a celkové nabídkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 3 s názvem Specifikace pojištění, včetně příloh.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
3 752 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01, Zábřeh
Česká republika

Miluše Odstrčilová
miluse.odstrcilova@muzabreh.cz
+420 583468221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/55200/summary
Kontaktní údaje
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01, Zábřeh
Česká republika

Miluše Odstrčilová
miluse.odstrcilova@muzabreh.cz
+420 583468221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Zábřeh
IČO
00303640
DIČ
CZ00303640
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 510/6
789 01, Zábřeh
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2023-042727
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00303640

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 197.15 KB 11.04.2024 12:55:51
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 16.42 KB 11.04.2024 12:55:51
Příoha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče 14.49 KB 11.04.2024 12:55:51
Příloha č. 3 Specifikace pojištění 1.02 MB 11.04.2024 12:55:51
Příloha č. 3A Seznam nemovitého majetku 201.71 KB 11.04.2024 12:55:51
Příloha č. 3B Seznam motorových vozidel 275.92 KB 11.04.2024 12:55:51
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 558.43 KB 17.04.2024 09:09:58
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 185.19 KB 24.04.2024 13:17:35
Příloha č. 3B Seznam motorových vozidel - vysvětlení 2 17.78 KB 24.04.2024 13:18:53


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data