Stavební úpravy MK Svatoborská a Pod Kohoutkem
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy MK Svatoborská a Pod Kohoutkem
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000018
Evidenční číslo VZ
11690/2024
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.05.2024 13:40:52
Lhůta pro podání nabídek
11.06.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající místní komunikace Svatoborská a Pod Kohoutkem. Jedná se o obslužnou komunikaci funkční skupiny C. Komunikace je umístěna v zastavěné části obce, při jihozápadním okraji města. Provoz pěších a automobilový provoz probíhá na stávající komunikaci bez chodníku. Součástí projektu je návrh parkovacích ploch, chodníku a veřejného osvětlení.
Projekt navrhuje vybourání stávající vozovky a stavbu nové místní komunikace MO 8/30. Funkční skupina: C obslužná komunikace, návrhová rychlost 30km/hod. Součástí objektu bude oprava účelových komunikací v místech napojení a návrh parkovacího pruhu pro podélné parkování sedmi osobních automobilů.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Mgr. Eva Fialíková
e.fialikova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/56572/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Mgr. Eva Fialíková
e.fialikova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva_k_podání_nabídky_a_ZD_-_Stavební_úpravy_MK_Svatoborská_a_Pod_Kohoutkem 492.44 KB 23.05.2024 13:40:52
Příloha č. 1_PD - Stavební úpravy MK Svatoborská a Pod Kohoutkem 6.21 MB 23.05.2024 13:40:52
Příloha č. 2_Výkaz výměr_Stavební úpravy MK Svatoborská a Pod Kohoutkem 386.06 KB 23.05.2024 13:40:52
Příloha č. 3_návrh SOD_Stavební úpravy MK Svatoborská a Pod Kohoutkem 60.92 KB 23.05.2024 13:40:52
Příloha č. 4 ZD - Čestné prohlášení 40.06 KB 23.05.2024 13:40:52
Příloha č. 5 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 33.63 KB 23.05.2024 13:40:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data