Modernizace přístupu do Polikliniky Část III. – nový přístup do Polikliniky
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Modernizace přístupu do Polikliniky Část III. – nový přístup do Polikliniky
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000009
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Hlavní CPV kód
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.07.2024 16:11:36
Lhůta pro podání nabídek
19.07.2024 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nového přístupu do Polikliniky po demolici původní venkovní lávky. Jedná se o soubor opatření, která mají za cíl nahradit předchozí betonovou lávku a zároveň zlepšit přístupnost objektu Polikliniky pro pacienty. V rámci předmětu veřejné zakázky bude provedena výstavba nových vstupů, přístupových schodišť a výtahu, součástí předmětu bude i revitalizace přístupových cest do objektu a sanace zbylé části původní betonové lávky. Předmět veřejné zakázky je členěn do následujících stavebních objektů:

• SO 01 - Přístavba lůžkového výtahu
• SO 02 - Propojovací lávka a rekonstrukce stávající
• SO 03 - Vnější schodiště do lékárny
• SO 04 - Západní přístavba schodiště
• SO 05 - Chodníky a rekultivace prostoru
• SO 06 – Nadzemní chodník

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v projektové dokumentaci
a položkovém rozpočtu, které tvoří přílohy č. 5 a 6 těchto ZP.

Vybraný dodavatel zajistí během provádění stavebních prací průběžný úklid dotčených prostor. Bezpečnost při provádění stavby bude zajištěna v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy a normami.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
18 700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/57732/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 469.94 KB 02.07.2024 16:11:36
Příloha č 1 ZP_Titulní list nabídky 26.70 KB 02.07.2024 16:11:36
Příloha č 2 ZP_Návrh smlouvy o dílo 236.50 KB 02.07.2024 16:11:36
Příloha č 3 ZP_Vzor formulářů pro kriteria TK 26.19 KB 02.07.2024 16:11:36
Příloha č 4 ZP_Vzor seznamu poddodavatelů 22.10 KB 02.07.2024 16:11:36
Příloha č 5 ZP_Projektová dokumentace pro provádění stavby 35.12 MB 02.07.2024 16:11:36
Příloha č 6 ZP_Položkový rozpočet 461.20 KB 02.07.2024 16:11:36


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data