MODERNIZACE AREÁLU ZOO – PD PRO REALIZACI STAVBY
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
MODERNIZACE AREÁLU ZOO – PD PRO REALIZACI STAVBY
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000048
Evidenční číslo VZ
Z2024-031003
NIPEZ ID
-
Hlavní CPV kód
71200000-0 - Architektonické a související služby
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.07.2024 09:24:13
Lhůta pro podání nabídek
14.08.2024 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby. Projektová dokumentace bude zpracována ve 4 samostatných etapách.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/57783/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_MODERNIZACE AREÁLU ZOO – PD 302.30 KB 08.07.2024 09:24:13
Příloha č. 1_DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 37.50 MB 08.07.2024 09:24:13
Příloha č. 2_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 151.75 MB 08.07.2024 09:24:13
Příloha č. 3_ETAPIZACE PROJEKTU ZOO 10.12 MB 08.07.2024 09:24:13
Příloha č. 4_SMLOUVA O DÍLO 53.76 KB 08.07.2024 09:24:13
Příloha č. 5_FORMULÁŘ NABÍDKY 45.70 KB 08.07.2024 09:24:13
Příloha č. 6_SEZNAM ZAKÁZEK PRO HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 35.57 KB 08.07.2024 09:24:13
Příloha č. 7_Požadavky na elektronickou komunikaci 122.97 KB 08.07.2024 09:24:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data