Dodávka trolejových drátů II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka trolejových drátů II.
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000057
Evidenční číslo VZ
SVZ8424PŘTa
NIPEZ ID
-
Hlavní CPV kód
34940000-8 - Železniční zařízení
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.07.2024 06:44:01
Lhůta pro podání nabídek
24.07.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového vysoce pevnostního trolejového drátu CuAg 0,1 – průřez 120 mm2 v délce 6 400 m pro tramvajové tratě, blíže specifikován v Příloze č. 6 ZD – Technická specifikace zboží, a dodávka nového vysoce pevnostního trolejového drátu CuAg 0,1 – průřez 100 mm2 v délce 1 600 m pro trolejbusové tratě, blíže specifikován v Příloze č. 7 ZD – Technická specifikace zboží.
Druh zadávacího řízení
Mimo režim ZZVZ
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Sektorová podlimitní zakázka
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/57890/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 810.29 KB 09.07.2024 06:44:01
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.81 KB 09.07.2024 06:44:01
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení k neexistenci SZ a k sankcím 94.65 KB 09.07.2024 06:44:01
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.04 KB 09.07.2024 06:44:01
Příloha č. 4 ZD Seznam poddodavatelů 93.22 KB 09.07.2024 06:44:01
Příloha č. 5 ZD Návrh kupní smlouvy 50.11 KB 09.07.2024 06:44:01
Příloha č. 6 ZD Technická specifikace zboží 26.56 KB 09.07.2024 06:44:01
Příloha č. 7 ZD Technická specifikace zboží 26.33 KB 09.07.2024 06:44:01
Příloha č. 8 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 102.03 KB 09.07.2024 06:44:01
Příloha č. 9 ZD Pravidla sociální odpovědnost 28.79 KB 09.07.2024 06:44:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data