STAVEBNÍ ÚPRAVY ZKUŠEBNY LDO V OBJEKTU HORNÍ VALY 2 V HODONÍNĚ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZKUŠEBNY LDO V OBJEKTU HORNÍ VALY 2 V HODONÍNĚ
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000506
Evidenční číslo VZ
150/ID159/2018
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.09.2018 12:09:35
Lhůta pro podání nabídek
04.10.2018 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je provedení stavebních úprav za účelem změny účelu užívání části objektu Horní Valy 2 v Hodoníně. Stavební úpravy spočívají v rekonstrukci stávajících místností jídelny a jídelny-přípravny v 1. NP na zkušebnu literárně – dramatického oboru (LDO). V místech stavebních úprav je předmětem zakázky rovněž provedení výměny rozvodů elektroinstalace, ZTI a VZT.
Rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- projektovou dokumentací zpracovanou společností: Ing. Pavel Macek (viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace);
- výkazem výměr (Soupisem prací a dodávek, viz příloha č. 2 Zadávací dokumentace), resp. návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 3 Zadávací dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Hodonín
Národní třída 373/25
695 01 Hodonín 1
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz. Pro vstup a zadání Vaší nabídky, kontaktujte administrátora veřejných zakázek.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
tel.: +420 518 316 338
e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.10.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_STAVEBNÍ ÚPRAVY ZKUŠEBNY LDO V OBJEKTU HORNÍ VALY 2 695.99 KB 20.09.2018 12:09:35
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 21.28 MB 20.09.2018 12:09:35
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 194.88 KB 20.09.2018 12:09:35
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO - návrh 166.00 KB 20.09.2018 12:09:35
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 25.43 KB 20.09.2018 12:09:35
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 18.79 KB 20.09.2018 12:09:35
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.38 KB 20.09.2018 12:09:35


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_STAVEBNÍ ÚPRAVY ZKUŠEBNY LDO V OBJEKTU HORNÍ VALY 2 V HODONÍNĚ 422.44 KB 10.10.2018 12:36:09
PROTOKOL VÝSELKOVÝ_STAVEBNÍ ÚPRAVY ZKUŠEBNY LDO V OBJEKTU HORNÍ VALY 2 202.16 KB 10.10.2018 12:37:16


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_Městská bytová správa, spol. s r.o._STAVEBNÍ ÚPRAVY ZKUŠEBNY LDO V OBJEKTU HORNÍ VALY 2 5.46 MB 25.10.2018 08:57:34
Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO_Městská bytová správa, spol. s r.o._STAVEBNÍ ÚPRAVY ZKUŠEBNY LDO V OBJEKTU HORNÍ VALY 2 2.99 MB 14.01.2019 08:11:11


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 Zařazen 1 909 895,39 bez DPH 1 909 895,39 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 Ukončení plnění 28. 12. 2018 1 909 895,39 bez DPH
1 909 895,39 s DPH
1 928 202,39 bez DPH
1 928 202,39 s DPH