Dodávka 25 ks nízkopodlažních kloubových trolejbusů s alternativním pohonem a servisní smlouvy k trolejbusům dle kupní smlouvy
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 25 ks nízkopodlažních kloubových trolejbusů s alternativním pohonem a servisní smlouvy k trolejbusům dle kupní smlouvy
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000509
Evidenční číslo VZ
42/18
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.09.2018 10:53:58
Lhůta pro podání nabídek
10.01.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 25 ks nízkopodlažních kloubových trolejbusů s alternativním pohonem a uzavření smlouvy o zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu, kterou se dodavatel zaváže poskytovat zadavateli záruční, mimozáruční i pozáruční služby ve vztahu k trolejbusům dodaným dle smlouvy. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku nízkopodlažních kloubových trolejbusů s alternativním pohonem.
Musí se jednat o nové trolejbusy - nemůže se jednat o rekonstruované (repasované, modernizované) či použité trolejbusy.
Musí se jednat o trolejbusy, které byly schváleny pro provoz v České republice a pro které byl vydán příslušný Průkaz způsobilosti Drážním úřadem v České republice.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
425 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Mgr. Karolína Vojáčková
kvojackova@dpmb.cz
+420 543171136
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1070/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Mgr. Karolína Vojáčková
kvojackova@dpmb.cz
+420 543171136
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
08.03.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik města Brna, a.s.
IČO
25508881
DIČ
CZ25508881
Poštovní adresa
Hlinky 64/151
603 00, Brno
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-030585
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/25508881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 157.31 KB 27.09.2018 10:53:58
Příloha č. 1 – Soupis požadavků 829.82 KB 27.09.2018 10:53:58
Příloha č. 2 – Vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace 147.50 KB 27.09.2018 10:53:58
Příloha č. 3 – Kupní smlouva (bez příloh) 171.00 KB 27.09.2018 10:53:58
Příloha č. 4 – Smlouva o zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu 46.17 KB 27.09.2018 10:53:58
Protokol o vzniku nové servisní opravy Příloha č. 1 servisní smlouvy 46.49 KB 27.09.2018 10:53:58
Rozsah školení (autorizace) Příloha č. 3 servisní smlouvy 13.42 KB 27.09.2018 10:53:58
Příloha č. 5 – Požadavky na elektronickou komunikaci 223.58 KB 27.09.2018 10:53:58
Technické podnikové normy a směrnice DPMB Odkaz na poskytnuté technické podnikové normy a směrnice DPMB uveden v příloze č. 1 ZD - Soupis požadavků. 6.71 MB 27.09.2018 10:53:58


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 1.91 MB 23.10.2018 11:33:51
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 189.81 KB 23.10.2018 11:35:19
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 666.46 KB 16.11.2018 09:46:48
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 170.50 KB 16.11.2018 09:49:18


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 662.51 KB 05.04.2019 09:25:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data