Dodávka 25 ks nízkopodlažních kloubových trolejbusů s alternativním pohonem a servisní smlouvy k trolejbusům dle kupní smlouvy
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 25 ks nízkopodlažních kloubových trolejbusů s alternativním pohonem a servisní smlouvy k trolejbusům dle kupní smlouvy
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000509
Evidenční číslo VZ
42/18
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.09.2018 10:53:58
Lhůta pro podání nabídek
10.01.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 25 ks nízkopodlažních kloubových trolejbusů s alternativním pohonem a uzavření smlouvy o zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu, kterou se dodavatel zaváže poskytovat zadavateli záruční, mimozáruční i pozáruční služby ve vztahu k trolejbusům dodaným dle smlouvy. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku nízkopodlažních kloubových trolejbusů s alternativním pohonem.
Musí se jednat o nové trolejbusy - nemůže se jednat o rekonstruované (repasované, modernizované) či použité trolejbusy.
Musí se jednat o trolejbusy, které byly schváleny pro provoz v České republice a pro které byl vydán příslušný Průkaz způsobilosti Drážním úřadem v České republice.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
425 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Mgr. Karolína Vojáčková
kvojackova@dpmb.cz
+420 543171136
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1070/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Mgr. Karolína Vojáčková
kvojackova@dpmb.cz
+420 543171136
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
08.03.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik města Brna, a.s.
IČO
25508881
DIČ
CZ25508881
Poštovní adresa
Hlinky 64/151
603 00, Brno
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-030585
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/25508881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 157.31 KB 27.09.2018 10:53:58
Žádná starší verze
Příloha č. 1 – Soupis požadavků 829.82 KB 27.09.2018 10:53:58
Žádná starší verze
Příloha č. 2 – Vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace 147.50 KB 27.09.2018 10:53:58
Žádná starší verze
Příloha č. 3 – Kupní smlouva (bez příloh) 171.00 KB 27.09.2018 10:53:58
Žádná starší verze
Příloha č. 4 – Smlouva o zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu 46.17 KB 27.09.2018 10:53:58
Žádná starší verze
Protokol o vzniku nové servisní opravy Příloha č. 1 servisní smlouvy 46.49 KB 27.09.2018 10:53:58
Žádná starší verze
Rozsah školení (autorizace) Příloha č. 3 servisní smlouvy 13.42 KB 27.09.2018 10:53:58
Žádná starší verze
Příloha č. 5 – Požadavky na elektronickou komunikaci 223.58 KB 27.09.2018 10:53:58
Žádná starší verze
Technické podnikové normy a směrnice DPMB Odkaz na poskytnuté technické podnikové normy a směrnice DPMB uveden v příloze č. 1 ZD - Soupis požadavků. 6.71 MB 27.09.2018 10:53:58
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 1.91 MB 23.10.2018 11:33:51
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 189.81 KB 23.10.2018 11:35:19
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 666.46 KB 16.11.2018 09:46:48
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 170.50 KB 16.11.2018 09:49:18
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 662.51 KB 05.04.2019 09:25:50
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data