Dodávka 4 ks nových minibusů na pohon CNG
ARCHIV - Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 4 ks nových minibusů na pohon CNG
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000532
Evidenční číslo VZ
V2018-021901
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.10.2018 16:23:21
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je dodání 4 ks nových minibusů na pohon CNG v provedení dle technické specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
12 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Kontaktní údaje
Magda Tabačíková
+420 597 401 313
mtabacikova@dpo.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.10.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
ARCHIV - Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757-archiv
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956-archiv
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757-archiv

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.66 MB 18.10.2018 16:23:21


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD 1,002.81 KB 18.10.2018 16:23:21


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 700.83 KB 18.10.2018 16:23:21
Procesní list 216.07 KB 18.10.2018 16:23:21


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva 6.67 MB 18.10.2018 16:23:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KAR group, a.s. 25823035 Zařazen Česká republika Ne 12 739 108,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KAR group, a.s. 25823035 12 739 108,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH