STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR - LÁZNĚ HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR - LÁZNĚ HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000535
Evidenční číslo VZ
100/ID164/2018
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.10.2018 08:39:01
Lhůta pro podání nabídek
14.11.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je provedení STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR - LÁZNĚ HODONÍN v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací, soupisem prací a dodávek (výkazem výměr), a rozsahem dle pochůzky na místě samém v rámci prohlídky staveniště.
Rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- projektovou dokumentací zpracovanou společností: PROST Hodonín s.r.o. – generální projektant (viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace);
- výkazem výměr (Soupisem prací a dodávek, viz příloha č. 2 Zadávací dokumentace), resp. návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 3 Zadávací dokumentace), jež jsou nedílnou součástí jako přílohy této Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Hodonín
Národní třída 373/25
695 01 Hodonín 1
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz. Pro vstup a zadání Vaší nabídky, kontaktujte administrátora veřejných zakázek.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
tel.: +420 518 316 338
e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
11.12.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR 702.80 KB 25.10.2018 08:39:01
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 4.68 MB 25.10.2018 08:39:01
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 546.50 KB 25.10.2018 08:39:01
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 141.00 KB 25.10.2018 08:39:01
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - základní způsobilost 25.72 KB 25.10.2018 08:39:01
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - technické kvalifikace 19.22 KB 25.10.2018 08:39:01
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR 460.29 KB 28.11.2018 15:34:13
Žádná starší verze
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR 217.50 KB 28.11.2018 15:34:35
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_STAVBY VANTO, s.r.o._STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR 4.65 MB 08.01.2019 12:00:06
Žádná starší verze
DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO_STAVBY VANTO, s.r.o 439.54 KB 29.01.2019 11:07:38
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. 46992707 Zařazen - bez DPH 2 197 000,00 s DPH
SBD, spol. s r.o. 26967731 Zařazen - bez DPH 2 270 000,00 s DPH
STAVBY VANTO, s.r.o. 28269314 Zařazen 1 814 876,03 bez DPH 2 196 000,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STAVBY VANTO, s.r.o. 28269314 1 814 876,03 bez DPH
2 196 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH