Stavební úpravy garáže a pískovny
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy garáže a pískovny
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000537
Evidenční číslo VZ
NR-68-18-PŘ-Ko
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.10.2018 10:15:16
Lhůta pro podání nabídek
06.11.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení přestavby bývalé pískovny na garáž havarijního vozu a stavební úpravy garáže na pískovnu.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1452/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
03.12.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.30 MB 23.10.2018 10:15:16
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 22.08 KB 23.10.2018 10:15:16
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo 214.70 KB 23.10.2018 10:15:16
Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP 56.85 KB 23.10.2018 10:15:16
Příloha č. 4 – Oceněný soupis prací 25.90 KB 23.10.2018 10:15:16
Příloha č. 5 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.31 KB 23.10.2018 10:15:16
Příloha č. 6 – Požadavky na elektronickou komunikaci 94.01 KB 23.10.2018 10:15:16


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7655039 136.49 KB 23.03.2020 20:11:38
Uzavřená smlouva - Registr smluv_D01 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8046047 136.32 KB 23.03.2020 20:12:32
Uzavřená smlouva - Registr smluv_D02 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9374983 128.07 KB 23.03.2020 20:13:08


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Hochbau, s.r.o. 25857614 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Zdeněk Knápek 69574863 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Hochbau, s.r.o. 25857614 2018 391 936,00 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
Hochbau, s.r.o. 25857614 2019 391 936,00 bez DPH
- s DPH
490 554,19 bez DPH
- s DPH
Hochbau, s.r.o. 25857614 2020 391 936,00 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH