VZT areály DPO
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
VZT areály DPO
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000538
Evidenční číslo VZ
NR-70-18-PŘ-Ko
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.10.2018 11:58:53
Lhůta pro podání nabídek
13.11.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „VZT areály DPO“ v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností COND KLIMA s.r.o., IČO: 27828891.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1455/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
26.11.2018

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.70 MB 23.10.2018 11:58:53
Žádná starší verze
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 22.21 KB 23.10.2018 11:58:53
Žádná starší verze
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo 212.90 KB 23.10.2018 11:58:53
Žádná starší verze
Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací 225.09 KB 23.10.2018 11:58:53
Žádná starší verze
Příloha č. 4 – Základní požadavky k zajištění BOZP 55.73 KB 23.10.2018 11:58:53
Žádná starší verze
Příloha č. 5 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 96.98 KB 23.10.2018 11:58:53
Žádná starší verze
Příloha č. 6 – Seznam referenčních zakázek 41.24 KB 23.10.2018 11:58:53
Žádná starší verze
Příloha č. 7 – Projektová dokumentace 5.16 MB 23.10.2018 11:58:53
Žádná starší verze
Příloha č. 8 – Požadavky na elektronickou komunikaci 93.93 KB 23.10.2018 11:58:53
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 387.43 KB 06.11.2018 15:27:07
Žádná starší verze
C2 – rozpočet VZT_oprava 06.11.2018 příloha k dokumentu: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 28.82 KB 06.11.2018 15:29:33
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
INTOZA s.r.o. 25873261 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data