Úpravy topných větví
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Úpravy topných větví
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000543
Evidenční číslo VZ
NR-64-18-PŘ-Ko
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.10.2018 13:11:52
Lhůta pro podání nabídek
30.11.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Úpravy topných větví“ v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a soupisem prací, vypracované společností Digitronic CZ s.r.o., IČO: 48168017. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1486/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.01.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.66 MB 24.10.2018 13:11:52
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 22.34 KB 24.10.2018 13:11:52
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo 48.17 KB 24.10.2018 13:11:52
Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací 228.49 KB 24.10.2018 13:11:52
Příloha č. 4 – Základní požadavky k zajištění BOZP 46.30 KB 24.10.2018 13:11:52
Příloha č. 5 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 96.91 KB 24.10.2018 13:11:52
Příloha č. 6 – Seznam referenčních zakázek 18.46 KB 24.10.2018 13:11:52
Příloha č. 7 – Projektová dokumentace 11.24 MB 24.10.2018 13:11:52
Příloha č. 8 – Požadavky na elektronickou komunikaci 93.93 KB 24.10.2018 13:11:52


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 394.12 KB 06.11.2018 15:59:22
Oceněný soupis prací_část A Trolejbusy_oprava 6.11.2018 příloha k dokumentu: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 138.47 KB 06.11.2018 16:00:18
Oceněný soupis prací_část B Hranečník_oprava 6.11.2018 příloha k dokumentu: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 277.06 KB 06.11.2018 16:00:59
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 408.82 KB 12.11.2018 16:03:48
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 390.89 KB 16.11.2018 13:30:24
Projektová dokumentace oprava 16.11.2018 příloha k dokumentu: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 1.27 MB 16.11.2018 13:31:13
Oceněný soupis prací_oprava 16.11.2018 příloha k dokumentu: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 236.12 KB 16.11.2018 13:32:50
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 374.31 KB 23.11.2018 11:43:32


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7989871 136.39 KB 23.03.2020 20:21:29
Uzavřená smlouva - Registr smluv_D01 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10575210 141.51 KB 23.03.2020 20:24:13
Dodatek č. 2 229.16 KB 23.03.2020 20:27:08
Příloha dodatku č. 2 - soupis prací 461.43 KB 23.03.2020 20:27:40


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
INSTOP, spol. s r.o. 46994955 Zařazen - bez DPH - s DPH
CERGOMONT s.r.o. 46993223 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
INSTOP, spol. s r.o. 46994955 2018 2 978 000,00 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
INSTOP, spol. s r.o. 46994955 2019 2 978 000,00 bez DPH
- s DPH
4 057 367,20 bez DPH
- s DPH
INSTOP, spol. s r.o. 46994955 2020 2 978 000,00 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH