DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000558
Evidenční číslo VZ
Z2019-008953
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
31.10.2018 10:33:08
Lhůta pro podání nabídek
10.12.2018 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je výroba měsíčníku Městského úřadu Hodonín „Hodonínské listy“, přičemž zadavatelem předpokládané první vydání bude nejdříve vydání na měsíc březen č. 3/2019. Vyhotovení jednoho vydání Hodonínských listů zahrnuje sazbu včetně grafické úpravy, pravopisnou a grafickou korekturu, tvorbu náhledů pro redakční radu, tisk, kompletaci, šití, balení.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1526/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
06.03.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 876.87 KB 31.10.2018 10:33:08
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 1.17 MB 31.10.2018 10:33:08
Příloha č. 1_SMLOUVA O DÍLO - návrh 32.42 KB 31.10.2018 10:33:08
Příloha č. 2_SPECIFIKACE VYDÁNÍ HODONÍNSKÝCH LISTŮ 71.22 KB 31.10.2018 10:33:08
Příloha č. 3_KRYCÍ LIST 43.00 KB 31.10.2018 10:33:08
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 25.15 KB 31.10.2018 10:33:08
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 139.50 KB 31.10.2018 10:33:08
Příloha č. 6_Požadavky na elektronickou komunikaci 298.39 KB 31.10.2018 10:33:08
Příloha č. 7_Specifikace výroby měsíčníku HL_Příloha č. 1 SoD 16.55 KB 31.10.2018 10:33:08


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 476.40 KB 17.01.2019 08:55:13
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 168.00 KB 17.01.2019 08:55:48
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 193.79 KB 17.01.2019 08:56:10


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 206.36 KB 15.03.2019 10:05:02


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_SAMAB PRESS GROUP, a.s. [IČ 25524291]_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 1.29 MB 15.03.2019 10:05:22
Výpověď smlouvy_SAMAB PRESS GROUP, a.s. [IČ 25524291]_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 229.61 KB 22.10.2019 07:33:38


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 123.03 KB 22.11.2019 08:46:23


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 482.91 KB 19.11.2018 16:35:41
Příloha č. 1_Smlouva o dílo dle DI č. 1 32.48 KB 19.11.2018 16:36:32
Příloha č. 2_Krycí list dle DI č. 1 42.50 KB 19.11.2018 16:37:02
Příloha č. 3_Čestné prohlášení dle DI č. 1 139.49 KB 19.11.2018 16:37:21
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 510.57 KB 22.11.2018 12:18:43
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 496.91 KB 29.11.2018 09:27:28


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
SAMAB PRESS GROUP, a.s. 25524291 Zařazen 45 217,39 bez DPH 52 000,00 s DPH
TISKÁRNA LELKA 10576002 Zařazen - bez DPH 52 900,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SAMAB PRESS GROUP, a.s. 25524291 45 217,39 bez DPH
52 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
SAMAB PRESS GROUP, a.s. 25524291 Ukončení plění 31.10.2019 - bez DPH
- s DPH
416 956,52 bez DPH
479 500,00 s DPH