Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci areálu cestmistrovství Nový Bor a Liberec
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci areálu cestmistrovství Nový Bor a Liberec
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000559
Evidenční číslo VZ
-
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.11.2018 13:41:03
Lhůta pro podání nabídek
26.11.2018 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem obou částí Veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťující realizaci stavby), zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), a to včetně zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v oceněné i neoceněné podobě), obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťující realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby (dle požadavků Zadavatele), a dále provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 340 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Korunní 1302/88, Vinohrady
101 00 Praha 10
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com
Kontaktní údaje
Mgr. Petr Halbrštát
E-mail: halbrstat@hvhlegal.cz
tel: +420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci areálu cestmistrovství Nový Bor a Liberec. 579.72 KB 05.11.2018 13:41:03
Příloha č. 1.1 - Koncepce řešení areálu pro část 1 Veřejné zakázky Koncepce řešení pro areál cestmistrovství Nový Bor 1.62 MB 05.11.2018 13:41:03
Příloha č. 1.2 - Koncepce řešení areálu pro část 2 Veřejné zakázky Koncepce řešení pro areál cestmistrovství Liberec 1.91 MB 05.11.2018 13:41:03
Příloha č. 2.1 - Závazný návrh Smlouvy pro část 1 Veřejné zakázky Závazný návrh smlouvy pro areál Nový Bor. 97.14 KB 05.11.2018 13:41:03
Příloha č. 2.2 - Závazný návrh Smlouvy pro část 2 Veřejné zakázky Závazný návrh smlouvy pro areál Liberec. 97.52 KB 05.11.2018 13:41:03
Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů Čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů 34.67 KB 05.11.2018 13:41:03
Příloha č. 4 - Vzor krycího listu nabídky Krycí list nabídky 24.07 KB 05.11.2018 13:41:03
Příloha č. 5 - Závazný vzor čestného prohlášení o délce odborné praxe autorizované osoby Čestné prohlášení o délce odborné praxe autorizované osoby 19.03 KB 05.11.2018 13:41:03
Příloha č. 6.1 - Soupis služeb k ocenění pro část 1 Veřejné zakázky Soupis služeb k ocenění pro část 1 Veřejné zakázky - areál Nový Bor 12.45 KB 05.11.2018 13:41:03
Příloha č. 6.2 - Soupis služeb k ocenění pro část 2 Veřejné zakázky Soupis služeb k ocenění pro část 2 Veřejné zakázky - areál Liberec 12.52 KB 05.11.2018 13:41:03
Příloha č. 7 - Vzor seznamu poddodavatelů Seznam poddodavatelů 19.83 KB 05.11.2018 13:41:03
Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE 37.83 KB 05.11.2018 13:41:03


1. část - Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci areálu cestmistrovství Nový Bor

Název časti
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci areálu cestmistrovství Nový Bor
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
18.01.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Ing. Radovan Novotný 49080300 Zařazen 1 843 900,00 bez DPH 2 231 119,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Ing. Radovan Novotný 49080300 2019 1 843 900,00 bez DPH
2 231 119,00 s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
Ing. Radovan Novotný 49080300 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 349.87 KB 07.02.2019 15:41:22


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 2.92 MB 07.02.2019 15:42:01


2. část - Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci areálu cestmistrovství Liberec

Název časti
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci areálu cestmistrovství Liberec
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
18.01.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Ing. Radovan Novotný 49080300 Zařazen 3 367 000,00 bez DPH 4 074 070,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Ing. Radovan Novotný 49080300 2019 4 074 070,00 bez DPH
4 074 070,00 s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 345.08 KB 07.02.2019 15:44:29


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 2.96 MB 07.02.2019 15:44:48