Škola - dílna lidskosti - ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Bezbariérovost (47. Výzva IROP)
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Škola - dílna lidskosti - ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Bezbariérovost (47. Výzva IROP)
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000586
Evidenční číslo VZ
ORM/0193/18
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.11.2018 14:22:46
Lhůta pro podání nabídek
05.12.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy Základní školy, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště tak, aby tato byla v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, splněny požadavky na zabezpečení bezbariérovosti a přístupná všem bez rozdílu trvalého či dočasného handicapu.
V rámci stavebních prací bude řešen bezbariérový přístup do budovy školy a všech jejich pater (rampy, výtah, svislá plošina) a součástí bude i rekonstrukce a stavební úpravy sociálních zařízení ve všech podlažích učebnových pavilonů D, E a pavilonu F (tělocvična). Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž úpravy zpevněných ploch, vegetační úpravy a dodávku mobiliáře.
Předmětem veřejné zakázky nejsou stavební úpravy pavilonu C, včetně zpevněných ploch před pavilonem.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
7 554 875.47 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika

Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1542/summary
Kontaktní údaje
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika

Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
11.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 240.07 KB 14.11.2018 14:22:46
Zadávací dokumentace 27.58 MB 14.11.2018 14:22:46
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 97.37 KB 04.12.2018 06:49:37


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 99.00 KB 08.03.2019 06:32:50


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 231.43 KB 17.04.2019 09:52:30


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.08 MB 17.04.2019 09:52:42
Dodatek č. 1 1.71 MB 17.09.2019 09:11:06


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 17.41 KB 14.02.2020 07:52:25


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STAVBY VANTO, s.r.o. 28269314 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
8 465 842,00 s DPH
INSTOP, spol. s r.o. 46994955 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
8 923 750,00 s DPH
1. VASTO spol. s r.o. 41084900 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
10 864 719,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STAVBY VANTO, s.r.o. 28269314