Škola - dílna lidskosti - ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Bezbariérovost (47. Výzva IROP)
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Škola - dílna lidskosti - ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Bezbariérovost (47. Výzva IROP)
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000586
Evidenční číslo VZ
ORM/0193/18
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.11.2018 14:22:46
Lhůta pro podání nabídek
05.12.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy Základní školy, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště tak, aby tato byla v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, splněny požadavky na zabezpečení bezbariérovosti a přístupná všem bez rozdílu trvalého či dočasného handicapu.
V rámci stavebních prací bude řešen bezbariérový přístup do budovy školy a všech jejich pater (rampy, výtah, svislá plošina) a součástí bude i rekonstrukce a stavební úpravy sociálních zařízení ve všech podlažích učebnových pavilonů D, E a pavilonu F (tělocvična). Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž úpravy zpevněných ploch, vegetační úpravy a dodávku mobiliáře.
Předmětem veřejné zakázky nejsou stavební úpravy pavilonu C, včetně zpevněných ploch před pavilonem.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
7 554 875.47 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika

Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1542/summary
Kontaktní údaje
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika

Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 240.07 KB 14.11.2018 14:22:46
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 27.58 MB 14.11.2018 14:22:46
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 97.37 KB 04.12.2018 06:49:37
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data