Nákup kancelářských, mycích, čistících a hygienických prostředků pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup kancelářských, mycích, čistících a hygienických prostředků pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000588
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.11.2018 13:57:39
Lhůta pro podání nabídek
27.11.2018 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou dodávky kancelářských, mycích, čisticích a hygienických prostředků pro pracoviště ÚMOb Slezská Ostrava pro rok 2019.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava,
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Nabídky je možno podávat osobně či poštou. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.
Kontaktní údaje
Lucie Kožaná
Telefon: 720735341
E-mail: lkozana@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.01.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Krycí list nabídky 54.50 KB 15.11.2018 13:57:39
Návrh kupní smlouvy (obchodní podmínky) 371.21 KB 15.11.2018 13:57:39
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 211.12 KB 15.11.2018 13:57:39
Profesní kvalifikační předpoklady 46.00 KB 15.11.2018 13:57:39
Seznam referenčních zakázek 50.50 KB 15.11.2018 13:57:39
Seznam položek pro nacenění pro rok 2019 101.50 KB 15.11.2018 13:57:39
Výzva k podání nabídky 341.10 KB 15.11.2018 13:57:39


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Podepsaná kupní smlouva č. TSB/1253/18-K 1.12 MB 14.01.2019 14:26:04


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Rec 21 s.r.o. 47985798 Zařazen 555 722,00 bez DPH 672 423,00 s DPH
LENTO s.r.o. 26007533 Zařazen 695 112,00 bez DPH 841 086,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Rec 21 s.r.o. 47985798 555 722,00 bez DPH
672 423,00 s DPH
555 118,66 bez DPH
671 693,58 s DPH