Zateplení, výměna výplní otvorů a nucené větrání učeben Základní školy Cihelní 6, Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Zateplení, výměna výplní otvorů a nucené větrání učeben Základní školy Cihelní 6, Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000006
Evidenční číslo VZ
BT 49/2018
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.07.2018 16:47:38
Lhůta pro podání nabídek
14.08.2018 11:00:00
Stručný popis předmětu
Stavební dílo řeší výměnu oken, zateplení fasády, plochých střech (pavilon ŠM-3, UO-22, krček K1-VO) a zateplení mezistřešního prostoru (pavilon UV-13). Fasáda bude barevně pojata. Celá stavba základní školy bude mít jednotnou barvu okrovou a jednotlivé pavilony budou odlišeny barvami v místech mezi okny. Projekt vzduchotechniky řeší nucené větrání učeben v Základní škole Bruntál, Cihelní 6 a 2 tříd v Mateřské škole. Nucené větrání je řešeno v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., č. 268/2009 Sb., č. 272/2011 Sb., ČSN EN 15 251, ČSN 12 7010 a v souladu s pokyny Ministerstva životního prostředí. Jedná se o návrh instalace kompaktních podstropních vzduchotechnických jednotek s rekuperačním výměníkem a důrazem na co nejnižší produkci hladiny akustického tlaku A v každé učebně. Ovládání VZT jednotek je navrženo prioritně automatické pomocí externího čidla CO2. Větrání je navrženo jako rovnotlaké.

Blíže viz příslušná Dokumentace pro provádění stavby.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
28 432 567.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
BON TENDR s.r.o.
28. října 68/165
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
BON TENDR s.r.o.
28. října 68/165
kancelář ve 4. patře budovy
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Kontaktní údaje
BON TENDR s.r.o.
28. října 68/165
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 606795575, e-mail: stary@bontendr.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
12.12.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a ZD Výzva k podání nabídky a ZD 17.39 MB 26.07.2018 16:47:38
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 50.50 KB 26.07.2018 16:47:38
Příloha č. 2 - ČP účastníka ZŘ Příloha č. 2 - ČP účastníka ZŘ 54.50 KB 26.07.2018 16:47:38
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 17.87 KB 26.07.2018 16:47:38
Příloha č. 4 - Seznam staveb obdodbného charakteru Příloha č. 4 - Seznam staveb obdodbného charakteru 32.00 KB 26.07.2018 16:47:38
Příloha č. 5 - Označení obálky Příloha č. 5 - Označení obálky 41.50 KB 26.07.2018 16:47:38
Příloha č. 6 - Návrh SoD Příloha č. 6 - Návrh SoD 313.00 KB 26.07.2018 16:47:38
Příloha č. 7 - DPS a výkazy výměr Příloha č. 7 - DPS a výkazy výměr 20.48 MB 26.07.2018 16:47:38


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 152.85 KB 22.10.2018 14:06:59
Zpráva o hodnocení nabídek 1.29 MB 22.10.2018 14:07:38


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva - zveřejnění registr smluv 123.85 KB 12.12.2018 14:03:19
Dodatek č. 1 - zveřejnění registr smluv 123.99 KB 31.05.2019 09:52:26
Dodatek č. 2 - zveřejnění registr smluv 138.08 KB 19.09.2019 13:45:59


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny přesahující 1 rok 185.26 KB 01.03.2019 10:17:41
Verze 1 185.26 KB 27.02.2019 13:50:55
Výše ceny po ukončení plnění 276.58 KB 25.10.2019 06:28:29


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 4.50 MB 22.10.2018 14:10:44


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
THERM, spol. s r.o. 42766991 Zařazen Česká republika Ne 33 627 188,00 bez DPH
- s DPH
BDSTAV MORAVA s r.o. 26807947 Zařazen Česká republika Ne 32 000 000,00 bez DPH
38 720 000,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
BDSTAV MORAVA s r.o. 26807947 2018 32 000 000,00 bez DPH
38 720 000,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
BDSTAV MORAVA s r.o. 26807947 2019 32 835 505,50 bez DPH
39 730 961,65 s DPH
32 835 505,50 bez DPH
39 730 961,65 s DPH