Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000613
Evidenční číslo VZ
ORM/0189/18
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.12.2018 14:25:49
Lhůta pro podání nabídek
28.01.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce strojovny zimního stadionu, především inovace technologie chlazení, včetně úpravy trubního vedení s napojením na ledovou plochu. Realizací dojde k podstatnému snížení množství chladícího média (kapalného čpavku) v zařízení a na komplexní systém zajištění bezpečnosti provozu strojovny jak z požárního hlediska, tak z hlediska provozu chladicího zařízení. Celý nově navržený systém zajišťuje signalizaci poruchy a havárie s případnou automatickou odstávkou celého zařízení. Nové zařízení bude také energeticky účinnější.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
13 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika

Libor Obadal
libor.obadal@ub.cz
+420 572805231
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1538/summary
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 935.76 KB 06.12.2018 14:25:49
Příloha č. 4 9.08 MB 06.12.2018 14:25:49


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 362.01 KB 19.12.2018 11:18:09
Vysvětlení ZD č. 2 90.69 KB 21.12.2018 10:31:13
Vysvětlení ZD č. 3 372.67 KB 10.01.2019 12:00:30
Vysvětlení ZD č. 4 486.68 KB 17.01.2019 14:26:50


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 744.64 KB 09.05.2019 07:39:02


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 5.13 MB 03.05.2019 13:57:01
Dodatek č. 1 218.23 KB 17.09.2019 09:07:08


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 17.23 KB 25.09.2019 08:45:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Skupina Primachlad - Frost 51229471 Zařazen Česká republika Ne 12 999 789,98 bez DPH
- s DPH
Refri systémy, s.r.o. 01751255 Zařazen Česká republika Ne 12 943 865,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Refri systémy, s.r.o. 01751255