Přeložka trolejového vedení na ul. Muglinovská
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Přeložka trolejového vedení na ul. Muglinovská
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000622
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.12.2018 12:06:44
Lhůta pro podání nabídek
11.01.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby pod názvem „Přeložka trolejového vedení na ul. Muglinovská“ v rozsahu a členění podle dokumentace pro stavební povolení vypracované Dopravním podnikem Ostrava a.s. Bude vybudován jeden pilotovaný železobetonový základ. Do základu bude osazen ocelový základový rošt pro uchycení nového přírubového trakčního stožáru typu Cp 8,5. Na tento stožár bude uchyceno nové ocelové převěsové lano.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2139/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.03.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 22.28 KB 17.12.2018 12:06:44
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo 209.60 KB 17.12.2018 12:06:44
Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP 55.96 KB 17.12.2018 12:06:44
Příloha č. 4 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele, 53.27 KB 17.12.2018 12:06:44
Příloha č. 5 – Základní technický popis staveb 55.50 KB 17.12.2018 12:06:44
Příloha č. 6 – Oceněný soupis prací 107.45 KB 17.12.2018 12:06:44
Příloha č. 7 – Projektová dokumentace 5.03 MB 17.12.2018 12:06:44
Příloha č. 8 – Požadavky na elektronickou komunikaci 93.94 KB 17.12.2018 12:06:44
Zadávací dokumentace 659.83 KB 17.12.2018 12:06:44


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8428127 136.58 KB 23.03.2020 19:51:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ELSPOL - Gattnar s.r.o. 25865455 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ELSPOL - Gattnar s.r.o. 25865455 2019 504 180,30 bez DPH
- s DPH
504 180,30 bez DPH
- s DPH
ELSPOL - Gattnar s.r.o. 25865455 2020 504 180,30 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH