HŘIŠTĚ OČOV – OPRAVY POVRCHU A OPLOCENÍ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HŘIŠTĚ OČOV – OPRAVY POVRCHU A OPLOCENÍ
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000652
Evidenční číslo VZ
150/ID177/2019
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.01.2019 12:49:11
Lhůta pro podání nabídek
28.01.2019 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Hřiště Očov – opravy povrchu a oplocení“ je oprava a úprava stávajícího sportoviště v lokalitě Sídliště Jihovýchod ve městě Hodonín.
Popis projektu: V rámci projektu je navržena oprava poškozeného povrchu a nové oplocení stávajícího sportoviště, úprava hlavního přístupového chodníku, přemístění vedlejšího přístupového chodníku včetně branky v oplocení, vybudování drenážního systému a osazení nového vybavení sportoviště. Stávající využití sportoviště zůstává zachováno, rozsah a tvar sportoviště se opravou nezmění.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_HŘIŠTĚ OČOV – OPRAVY POVRCHU A OPLOCENÍ 706.66 KB 16.01.2019 12:49:11
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 20.84 MB 16.01.2019 12:49:11
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 96.64 KB 16.01.2019 12:49:11
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO - návrh 173.00 KB 16.01.2019 12:49:11
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 25.47 KB 16.01.2019 12:49:11
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 139.31 KB 16.01.2019 12:49:11
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění odborné způsobilosti 72.00 KB 16.01.2019 12:49:11
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.15 KB 16.01.2019 12:49:11


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_HŘIŠTĚ OČOV – OPRAVY POVRCHU A OPLOCENÍ 458.29 KB 27.02.2019 12:29:02
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_HŘIŠTĚ OČOV – OPRAVY POVRCHU A OPLOCENÍ 217.33 KB 27.02.2019 12:29:18


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_Pavlacký s.r.o. (63472902)_HŘIŠTĚ OČOV – OPRAVY POVRCHU A OPLOCENÍ 6.28 MB 03.06.2019 11:17:14
DODATEK č. 1 SoD_Pavlacký s.r.o. (63472902)_HŘIŠTĚ OČOV – OPRAVY POVRCHU A OPLOCENÍ 1.76 MB 09.08.2019 13:41:41


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Pavlacký s.r.o. 63472902 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 525 000,00 s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 570 000,00 s DPH
Navláčil stavební firma, s.r.o. 25301144 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
6 048 719,30 s DPH
VYSSPA Sports Technoogy s.r.o. 27967638 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
7 075 116,70 s DPH
Merat s.r.o. 04817711 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
4 435 000,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Pavlacký s.r.o. 63472902 Datum ukončení plnění 13.08.2019 2 913 223,00 bez DPH
3 525 000,00 s DPH
2 956 354,00 bez DPH
3 577 188,51 s DPH