Nákup a výroba kancelářského nábytku pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup a výroba kancelářského nábytku pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000651
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.01.2019 10:04:32
Lhůta pro podání nabídek
12.02.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Nákup a výroba kancelářského nábytku pro potřeby ÚMOb Slezská Ostrava.
Cena včetně a bez DPH bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží na místo určení.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 400 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava,
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Lucie Kožaná
Telefon: 720735341
E-mail: lkozana@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Krycí list nabídky 54.50 KB 25.01.2019 10:04:32
Žádná starší verze
Návrh kupní smlouvy (obchodní podmínky) 303.32 KB 25.01.2019 10:04:32
Žádná starší verze
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 206.98 KB 25.01.2019 10:04:32
Žádná starší verze
Profesní způsobilost 46.00 KB 25.01.2019 10:04:32
Žádná starší verze
Seznam referenčních zakázek 50.50 KB 25.01.2019 10:04:32
Žádná starší verze
Seznam položek pro nacenění 67.50 KB 25.01.2019 10:04:32
Žádná starší verze
Technická specifikace 790.11 KB 25.01.2019 10:04:32
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 333.79 KB 25.01.2019 10:04:32
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 262.53 KB 01.02.2019 09:53:15
Žádná starší verze
Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 346.65 KB 01.02.2019 09:53:41
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva Nákup nábytku 634.95 KB 15.05.2019 16:20:11
Žádná starší verze
Dohoda o změně závazku č. 1 ke Kupní smlouvě 140.46 KB 19.09.2019 11:13:58
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
FORM, spol. s r.o. 43964532 Odmítl uzavřít smlouvu - bez DPH - s DPH
Jan Budzel 16621832 Zařazen - bez DPH - s DPH
KOS-PO Ostrava, s.r.o. 26797534 Zařazen - bez DPH - s DPH
minimalistic s.r.o. 03055159 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
minimalistic s.r.o. 03055159 902 150,00 bez DPH
- s DPH
967 388,00 bez DPH
- s DPH