Dodávka elektřiny pro období 1.1.2020 - 31.12.2020
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka elektřiny pro období 1.1.2020 - 31.12.2020
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000633
Evidenční číslo VZ
Z2019-003391
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.01.2019 09:25:32
Lhůta pro podání nabídek
01.03.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020, a to za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci pro odběrná místa (dále také jako „OM“) připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „vn“) a vybavená průběhovým měřením. Celková předpokládaná dodávka silové elektřiny pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni vn je cca 17 000 MWh.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
24 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2509/summary
Kontaktní údaje
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
IČO
45193673
DIČ
CZ45193673
Poštovní adresa
Nádražní 3114/28
702 00, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-036492
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/45193673

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadívací dokumentace ZD - Elektřina VN 2020.pdf 6.01 MB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 1 - Rozpis celkového množství MWh pro jednotlivá OM.xlsx 30.66 KB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 2 - ČOV Michálkovice 2842594.xlsx 1.98 MB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 2 - ČS Březí 2842588.xlsx 1.86 MB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 2 - ČS Důlňák 2842640.xlsx 2.29 MB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 2 - ČS II.vodovod 1000236027.xlsx 1.78 MB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 2 - ČS Palesek 2842590.xlsx 1.84 MB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 2 - ČSOV Bohumínská 2842600.xlsx 1.69 MB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 2 - ČSOV Hraničky 2841113.xlsx 1.94 MB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 2 - ČSOV Mexická 2842595.xlsx 1.87 MB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 2 - ČSOV Šídlovecká 28442599.xlsx 1.93 MB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 2 - ČSOV Vlnitá.xlsx 102.84 KB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 2 - prameniště Dubí 1001098225.xlsx 1.77 MB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 2 - Ředitelství 2842593.xlsx 1.94 MB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 2 - ÚČOV Přívoz 2842596.xlsx 2.09 MB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 2 - UV Nová Ves 2842597.xlsx 2.05 MB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 2 - VDJ Muglinov 2842587.xlsx 1.91 MB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 3 - Krycí list.docx 32.79 KB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 4 - ČP Základní způsobilost.docx 32.57 KB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci.pdf 329.64 KB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
ZD - Příloha č 6 - Podmínky elektronické aukce.pdf 354.16 KB 30.01.2019 09:25:32
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace Vysvětlení zadávací dokumentace viz přiložený soubor 696.65 KB 22.02.2019 09:53:37
Žádná starší verze
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona 549.68 KB 23.04.2019 08:20:47
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data