Dodávka elektřiny pro období 1.1.2020 - 31.12.2020
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka elektřiny pro období 1.1.2020 - 31.12.2020
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000633
Evidenční číslo VZ
Z2019-003391
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.01.2019 09:25:32
Lhůta pro podání nabídek
01.03.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020, a to za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci pro odběrná místa (dále také jako „OM“) připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „vn“) a vybavená průběhovým měřením. Celková předpokládaná dodávka silové elektřiny pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni vn je cca 17 000 MWh.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
24 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2509/summary
Kontaktní údaje
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
IČO
45193673
DIČ
CZ45193673
Poštovní adresa
Nádražní 3114/28
702 00, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-036492
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/45193673

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadívací dokumentace ZD - Elektřina VN 2020.pdf 6.01 MB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 1 - Rozpis celkového množství MWh pro jednotlivá OM.xlsx 30.66 KB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 2 - ČOV Michálkovice 2842594.xlsx 1.98 MB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 2 - ČS Březí 2842588.xlsx 1.86 MB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 2 - ČS Důlňák 2842640.xlsx 2.29 MB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 2 - ČS II.vodovod 1000236027.xlsx 1.78 MB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 2 - ČS Palesek 2842590.xlsx 1.84 MB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 2 - ČSOV Bohumínská 2842600.xlsx 1.69 MB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 2 - ČSOV Hraničky 2841113.xlsx 1.94 MB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 2 - ČSOV Mexická 2842595.xlsx 1.87 MB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 2 - ČSOV Šídlovecká 28442599.xlsx 1.93 MB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 2 - ČSOV Vlnitá.xlsx 102.84 KB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 2 - prameniště Dubí 1001098225.xlsx 1.77 MB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 2 - Ředitelství 2842593.xlsx 1.94 MB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 2 - ÚČOV Přívoz 2842596.xlsx 2.09 MB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 2 - UV Nová Ves 2842597.xlsx 2.05 MB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 2 - VDJ Muglinov 2842587.xlsx 1.91 MB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 3 - Krycí list.docx 32.79 KB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 4 - ČP Základní způsobilost.docx 32.57 KB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci.pdf 329.64 KB 30.01.2019 09:25:32
ZD - Příloha č 6 - Podmínky elektronické aukce.pdf 354.16 KB 30.01.2019 09:25:32
Vysvětlení zadávací dokumentace Vysvětlení zadávací dokumentace viz přiložený soubor 696.65 KB 22.02.2019 09:53:37
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona 549.68 KB 23.04.2019 08:20:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data