Silnice II/286 Vítkovice, rekonstrukce silnice a opěrné zdi
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Silnice II/286 Vítkovice, rekonstrukce silnice a opěrné zdi
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000646
Evidenční číslo VZ
04/2019
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.01.2019 13:46:06
Lhůta pro podání nabídek
18.02.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Jednotlivé součásti předmětu veřejné zakázky se dále specifikují takto:
Průzkumy a zaměření
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti dokumentace k provádění stavby (DSP/PDPS)
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
Autorský dozor během realizace akce
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 061 500.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2539/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.03.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a ZD 108.57 KB 30.01.2019 13:46:06
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Specifikace akce 2.99 MB 30.01.2019 13:46:06
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Smlouva 89.87 KB 30.01.2019 13:46:06
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 35.07 KB 30.01.2019 13:46:06
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Rekapitulace nákladů 15.68 KB 30.01.2019 13:46:06
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 19.95 KB 30.01.2019 13:46:06
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Autorizovaná osoba 22.15 KB 30.01.2019 13:46:06
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Krycí list 24.38 KB 30.01.2019 13:46:06
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Pokyny k el. komunikaci 37.89 KB 30.01.2019 13:46:06
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 99.50 KB 25.02.2019 15:44:56
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 76.04 KB 25.03.2019 13:36:43
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.32 MB 25.03.2019 13:36:58
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.32 MB 21.03.2019 08:22:19
Žádná starší verze
Písemná zpráva zadavatele 76.04 KB 25.03.2019 13:35:49
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ADVISIA s.r.o. 24668613 Zařazen 1 802 750,00 bez DPH - s DPH
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 27466868 Zařazen 1 887 500,00 bez DPH - s DPH
M-PROJEKCE s.r.o. 28860080 Zařazen 1 748 600,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
M-PROJEKCE s.r.o. 28860080