Návrh pokrytí bezdrátovou WIFI technologií
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Návrh pokrytí bezdrátovou WIFI technologií
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000655
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.02.2019 13:30:50
Lhůta pro podání nabídek
04.03.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Návrhu pokrytí bezdrátovou WIFI technologií, pro jednotlivé areály Dopravního podniku Ostrava a.s..
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2655/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
25.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 828.69 KB 11.02.2019 13:30:50
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.04 KB 11.02.2019 13:30:50
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo 44.04 KB 11.02.2019 13:30:50
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Požadavky na vyhotovení Návrhu pokrytí 40.82 KB 11.02.2019 13:30:50
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.22 KB 11.02.2019 13:30:50
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.17 KB 11.02.2019 13:30:50
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Seznam významných dodávek 36.03 KB 11.02.2019 13:30:50
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 96.99 KB 11.02.2019 13:30:50
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 446.58 KB 25.02.2019 10:28:39
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 431.41 KB 27.02.2019 08:56:27
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 345.47 KB 01.03.2019 09:47:20
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8978731 125.29 KB 02.09.2019 11:03:56
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 28606582 Zařazen - bez DPH - s DPH
AKP NORD ADVISORY s.r.o. 25910477 Zařazen - bez DPH - s DPH
MASTER IT Technologies, a.s. 27851931 Zařazen - bez DPH - s DPH
GiTy, a.s. 25302400 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
GiTy, a.s. 25302400 2019 89 000,00 bez DPH
- s DPH
89 000,00 bez DPH
- s DPH