PD - Sociální zázemí Dubina
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Sociální zázemí Dubina
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000661
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.02.2019 08:55:04
Lhůta pro podání nabídek
04.03.2019 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem je zpracování projektových dokumentací.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2720/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
zadávací dokumentace 2.72 MB 15.02.2019 08:55:04
příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 22.08 KB 15.02.2019 08:55:04
příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo 43.92 KB 15.02.2019 08:55:04
příloha č. 3 – Rozsah předmětu plnění 99.83 KB 15.02.2019 08:55:04
příloha č. 4 – Základní požadavky k zajištění BOZP 55.20 KB 15.02.2019 08:55:04
příloha č. 5 - Minimální rozsah výkonu AD 97.73 KB 15.02.2019 08:55:04
příloha č. 6 – Seznam referenčních zakázek 21.08 KB 15.02.2019 08:55:04
příloha č. 7 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.14 KB 15.02.2019 08:55:04
příloha č. 8 - vstupní podklady 383.48 KB 15.02.2019 08:55:04
příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 94.20 KB 15.02.2019 08:55:04


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
LAPLAN s.r.o. 29201691 Zařazen Česká republika Ne 470 000,00 bez DPH
5 468 700,00 s DPH
MARK VALA s.r.o. 07214481 Zařazen Česká republika Ne 322 000,00 bez DPH
389 620,00 s DPH
Ing. Štěpán Šňupárek 72978325 Zařazen Česká republika Ne 335 000,00 bez DPH
405 350,00 s DPH
Made 4 BIM s.r.o. 06923321 Zařazen Česká republika Ne 330 000,00 bez DPH
399 300,00 s DPH
ARTIS, s.r.o. 28608909 Zařazen Česká republika Ne 482 000,00 bez DPH
583 220,00 s DPH
Projekt HTL, s.r.o. 25865145 Zařazen Česká republika Ne 576 000,00 bez DPH
696 960,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MARK VALA s.r.o. 07214481