VÝBĚR SPRÁVCE STAVBY - PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATĚ Z OSOVÉ KE KAMPUSU MU V BOHUNICÍCH
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
VÝBĚR SPRÁVCE STAVBY - PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATĚ Z OSOVÉ KE KAMPUSU MU V BOHUNICÍCH
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000002
Evidenční číslo VZ
Z2019-006421
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.02.2019 16:29:10
Lhůta pro podání nabídek
01.04.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb správce stavby „Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ při realizaci díla dle Projektové dokumentace - Dokumentace k územnímu řízení, včetně územního rozhodnutí vydané Úřadem městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec, odbor výstavby a územního plánování, sp. zn. MCBSLI/01904/17/OVÚP/Sto/74, č.j. MCBSLI/03663/17/OVÚP/Sto, ze dne 22. 6. 2017 a navazujících stupňů projektové dokumentace (dále jen „Dílo“), zahrnující následující činnosti:
a) výkon kompletní činnosti správce stavby podle FIDIC WHITE BOOK v průběhu realizace Díla a zajištění řádného dokončení a převzetí Díla podle FIDIC YELOOW BOOK;
b) poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla.
Podklady k probíhajícímu zadávacímu řízení na zhotovitele stavby Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích jsou dostupné na profilu zadavatele Dopravní podnik města Brna, a.s. viz https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/cfac0b13-c112-43a8-bed0-2958ef59c35e/zakazka/P18V00000010.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
60 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Klára Vítková
vitkova@mt-legal.com
+420 602531324
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2829/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
vz@mt-legal.com
+420 602531324
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik města Brna, a.s.
IČO
25508881
DIČ
CZ25508881
Poštovní adresa
Hlinky 64/151
603 00, Brno
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-030585
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/25508881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zádavací dokumentace 837.48 KB 25.02.2019 16:29:10
Žádná starší verze
Zádavací dokumentace 206.86 KB 25.02.2019 16:29:10
Žádná starší verze
Zádavací dokumentace 120.10 KB 25.02.2019 16:29:10
Žádná starší verze
Zádavací dokumentace 228.33 KB 25.02.2019 16:29:10
Žádná starší verze
Zádavací dokumentace 155.76 KB 25.02.2019 16:29:10
Žádná starší verze
Zádavací dokumentace 90.00 MB 25.02.2019 16:29:10
Žádná starší verze
Zádavací dokumentace 90.00 MB 25.02.2019 16:29:10
Žádná starší verze
Zádavací dokumentace 90.00 MB 25.02.2019 16:29:10
Žádná starší verze
Zádavací dokumentace 90.00 MB 25.02.2019 16:29:10
Žádná starší verze
Zádavací dokumentace 90.00 MB 25.02.2019 16:29:10
Žádná starší verze
Zádavací dokumentace 69.88 MB 25.02.2019 16:29:10
Žádná starší verze
Zádavací dokumentace 161.48 KB 25.02.2019 16:29:10
Žádná starší verze
Zádavací dokumentace 1.82 MB 25.02.2019 16:29:10
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD I 314.09 KB 25.02.2019 17:26:52
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD II 323.83 KB 01.03.2019 09:41:39
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD III 348.50 KB 22.03.2019 17:18:08
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD IV 289.08 KB 26.03.2019 17:13:24
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
písemná zpráva zadavatele 277.08 KB 15.07.2019 10:20:14
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data