Programové a technické vybavení pro evidenci svozu a evidenci odpadních nádob
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Programové a technické vybavení pro evidenci svozu a evidenci odpadních nádob
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000666
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.03.2019 13:40:33
Lhůta pro podání nabídek
25.03.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem výběrového řízení je:
1. pořízení programového vybavení pro evidenci a označování nádob určených pro odkládání komunálního odpadu
2. pořízení programového vybavení pro evidenci a plánování svozu komunálního odpadu
3. pořízení technického vybavení – mobilních čteček čárového kódu, nabíječek, a 1ks tiskárny čárového kódu. Dále zapůjčení technického vybavení s podporou GPS za účelem prvotního označení a zaměření stanovišť odpadních nádob do dodávaného programového vybavení po dobu 2 měsíců
4. Projektová dokumentace – popis fungování nabízeného řešení
5. implementace systému v sídle zadavatele
6. Záruka na technické vybavení a technická podpora pro dodávané řešení po dobu 2 let
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
395 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://uherskybrod.proebiz.com
Kontaktní údaje
Ing. Vladimír Jochim
vladimir.jochim@ub.cz
+420 572 805 131
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
0. Výzva k účasti 694.78 KB 14.03.2019 13:40:33
Žádná starší verze
1. Krycí list 34.90 KB 14.03.2019 13:40:33
Žádná starší verze
2. Cenová kalkulace 25.56 KB 14.03.2019 13:40:33
Žádná starší verze
3. Seznam nádob 18.02 KB 14.03.2019 13:40:33
Žádná starší verze
4. Popis řešení - vzor 21.42 KB 14.03.2019 13:40:33
Žádná starší verze
5. Čestné prohlášení 41.68 KB 14.03.2019 13:40:33
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 231.83 KB 21.03.2019 06:55:27
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 212.76 KB 21.03.2019 07:29:25
Žádná starší verze
Příloha k Vysvětlení č. 2 33.37 KB 21.03.2019 07:29:44
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva 915.22 KB 31.05.2019 11:54:48
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SD 171.96 KB 31.05.2019 11:53:54
Žádná starší verze
OAS 188.63 KB 31.05.2019 11:54:06
Žádná starší verze
SP 189.21 KB 31.05.2019 11:54:15
Žádná starší verze
Rozhodnutí o výběru 152.52 KB 31.05.2019 11:54:27
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ICS Identifikační systémy, a.s. 43875742 Zařazen - bez DPH 468 193,77 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ICS Identifikační systémy, a.s. 43875742