Programové a technické vybavení pro evidenci svozu a evidenci odpadních nádob
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Programové a technické vybavení pro evidenci svozu a evidenci odpadních nádob
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000666
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.03.2019 13:40:33
Lhůta pro podání nabídek
25.03.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem výběrového řízení je:
1. pořízení programového vybavení pro evidenci a označování nádob určených pro odkládání komunálního odpadu
2. pořízení programového vybavení pro evidenci a plánování svozu komunálního odpadu
3. pořízení technického vybavení – mobilních čteček čárového kódu, nabíječek, a 1ks tiskárny čárového kódu. Dále zapůjčení technického vybavení s podporou GPS za účelem prvotního označení a zaměření stanovišť odpadních nádob do dodávaného programového vybavení po dobu 2 měsíců
4. Projektová dokumentace – popis fungování nabízeného řešení
5. implementace systému v sídle zadavatele
6. Záruka na technické vybavení a technická podpora pro dodávané řešení po dobu 2 let
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
395 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://uherskybrod.proebiz.com
Kontaktní údaje
Ing. Vladimír Jochim
vladimir.jochim@ub.cz
+420 572 805 131
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
0. Výzva k účasti 694.78 KB 14.03.2019 13:40:33
Žádná starší verze
1. Krycí list 34.90 KB 14.03.2019 13:40:33
Žádná starší verze
2. Cenová kalkulace 25.56 KB 14.03.2019 13:40:33
Žádná starší verze
3. Seznam nádob 18.02 KB 14.03.2019 13:40:33
Žádná starší verze
4. Popis řešení - vzor 21.42 KB 14.03.2019 13:40:33
Žádná starší verze
5. Čestné prohlášení 41.68 KB 14.03.2019 13:40:33
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 231.83 KB 21.03.2019 06:55:27
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 212.76 KB 21.03.2019 07:29:25
Žádná starší verze
Příloha k Vysvětlení č. 2 33.37 KB 21.03.2019 07:29:44
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data