Výměny plynoměrů u zákazníků pro maloodběr a domácnost 2016-2019
GasNet, s.r.o.

Informace

Název veřejné zakázky
Výměny plynoměrů u zákazníků pro maloodběr a domácnost 2016-2019
Identifikátor veřejné zakázky
P15V00000072
Evidenční číslo VZ
519928
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.08.2015 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
13.11.2015 10:00:00
Stručný popis předmětu
Cejchovní výměny plynoměrů


Další informace: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/603993
Druh zadávacího řízení
Jednací řízení s uveřejněním
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
45 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
GasNet, s.r.o.
Klíšská 940
40117, Ústí nad Labem
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
GasNet, s.r.o.
IČO
27295567-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Klíšská 940
401 17, Ústí nad Labem
Česká republika
ID profilu zadavatele
220106
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27295567-Archiv

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD-Výměny plynoměrů_jednací s uveřejněním_7.10. 590.96 KB 07.10.2015 13:51:14
KD-Výměny plynoměrů_jednací s uveřejněním 666.56 KB 10.08.2015 00:00:00
SOD+KD+ZD-Příloha_č.1-Technická specifikace 561.67 KB 10.08.2015 00:00:00
KD-Příloha_č.2-Formulář_pro_referenční_zakázky 214.57 KB 10.08.2015 00:00:00
KD-Příloha_č.3-Čestné prohlášení-základní kvalifikace 139.86 KB 10.08.2015 00:00:00
ZD-Výměny plynoměrů_jednací s uveřejněním 583.35 KB 10.08.2015 00:00:00
ZD-Příloha_č.2-Čestné prohlášení-dle par. 68 odst.3 zákona 183.50 KB 10.08.2015 00:00:00
ZD-Příloha_č.3-Smlouva o dílo 725.50 KB 10.08.2015 00:00:00
ZD-Příloha_č.4-Označování měřidel, kontejnerů a tvorba balenek 222.16 KB 10.08.2015 00:00:00
ZD-Příloha_č.5-Požadovaý formát nabídky-ceník 13.74 KB 10.08.2015 00:00:00
ZD-Příloha_č.6-Seznam skladů RWE 17.99 KB 10.08.2015 00:00:00
SOD-Příloha_č.2-Označování měřidel, kontejnerů a tvorba balenek 222.15 KB 10.08.2015 00:00:00
SOD-Pžíloha_č.3-Ceník 13.76 KB 10.08.2015 00:00:00
SOD-Příloha_č.4-Program financování dodavatelů_final 365.94 KB 10.08.2015 00:00:00


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
KD-Výměny plynoměrů_jednací s uveřejněním_oprava jednatelů 17.8. 669.01 KB 17.08.2015 11:02:26
Smlouva_o_sdruzeni_k_VZ-výměny plynoměrů 520.36 KB 17.08.2015 11:02:26
Dodatečná informace č. 1 k VZ - Výměny plynoměrů 473.70 KB 02.09.2015 21:09:09


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele_Cejchy 550.24 KB 16.03.2016 10:00:35


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD-Příloha_č.3-Smlouva o dílo_5.10. 731.99 KB 07.10.2015 13:51:14


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data