Oprava tramvajové tratě na ul. Pavlovova v úseku zastávka Kpt. Vajdy – křižovatka Kpt. Vajdy
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava tramvajové tratě na ul. Pavlovova v úseku zastávka Kpt. Vajdy – křižovatka Kpt. Vajdy
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000675
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.04.2019 09:18:09
Lhůta pro podání nabídek
30.04.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Oprava tramvajové tratě na ul. Pavlovova v úseku zastávka Kpt. Vajdy – křižovatka Kpt. Vajdy“. v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací (dále také jen PD) a soupisem prací (výkazem výměr) vypracované Ing. Evou Hudečkovou, Proskovická 664/65, Ostrava –Výškovice,700 30, které tvoří přílohy zadávací dokumentace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3175/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 21.63 KB 01.04.2019 09:18:09
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 214.52 KB 01.04.2019 09:18:09
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Oceněný výkaz výměr 15.94 KB 01.04.2019 09:18:09
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Základní požadavky k zajištění BOZP 54.50 KB 01.04.2019 09:18:09
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.73 KB 01.04.2019 09:18:09
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek 37.09 KB 01.04.2019 09:18:09
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Projektová dokumentace 6.99 MB 01.04.2019 09:18:09
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.17 KB 01.04.2019 09:18:09
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 664.26 KB 01.04.2019 09:18:09
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 453.16 KB 23.04.2019 13:15:50
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data