ZŠ U Červených domků Hodonín – stavební úpravy
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ U Červených domků Hodonín – stavební úpravy
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000657
Evidenční číslo VZ
VZ003
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.04.2019 15:15:36
Lhůta pro podání nabídek
03.05.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Stavební úpravy ZŠ U Červených domků Hodonín“ spočívající ve vybudování přístavby ke stávajícímu objektu základní školy, ve které bude umístěn výtah, v 1NP je navržen sklad nářadí, ve 2NP bude šatna a WC pro ZTP, dále bude vybudován výukový altán se skladem, zpevněné plochy, sportovně-relaxační plochy pro cvičení – tzv. street workout, oplocení a prostor pro ohniště. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i zelené plochy s výsadbou stromů a keřů. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci “Stavební úpravy – bezbariérové řešení stavby – ZŠ U Červených domků Hodonín“ a „Areál ZŠ U Červených domků HODONÍN novostavba“ vypracované společností PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín, IČ: 60701366, v listopadu 2018 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 431 124.53 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20,
602 00 Brno
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje https://zakazky.rpa.cz/profile_display_778.html v českém jazyce. Zadavatel nepřipouští podávání nabídek v listinné podobě.
Bližší informace o elektronickém nástroji jsou dostupné na uživatelské podpoře tel. +420 597 587 111 v pracovních dnech od 8.00 do 17.00. Dodavatel musí mít pro možnost podání nabídky dokončenou registraci jako dodavatel v elektronickém nástroji.
Kontaktní údaje
Mgr. Petra Hájková
Telefon: +420 542 211 083
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky 709.16 KB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1.13 MB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy 2.04 MB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Výkaz výměr Příloha č. 2 Výkaz výměr 762.11 KB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 76.30 KB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Krycí list nabídky dodavatele Příloha č. 4 Krycí list nabídky dodavatele 78.32 KB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Projektová dokumentace Příloha č. 5 Projektová dokumentace 104.53 MB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů 79.41 KB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 585.60 KB 07.06.2019 08:57:12
Žádná starší verze
Zpráva o hodnocení nabídek 1.63 MB 07.06.2019 08:57:45
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_Hrušecká stavební spol. s r.o._ZŠ U Červených domků Hodonín – stavební úpravy 10.08 MB 15.08.2019 13:37:22
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 450.65 KB 17.04.2019 17:10:04
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění SVZD č. 1 Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění SVZD č. 1 333.13 KB 17.04.2019 17:10:28
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění SVZD č. 1 Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění SVZD č. 1 111.98 KB 17.04.2019 17:10:49
Žádná starší verze
Příloha č. 2 List projektové dokumentace SO.01 … VÝUKOVÝ ALTÁN Příloha č. 2 List projektové dokumentace SO.01 … VÝUKOVÝ ALTÁN 191.42 KB 17.04.2019 17:11:22
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 444.16 KB 29.04.2019 08:53:42
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění VZD č. 2 Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění VZD č. 2 277.20 KB 29.04.2019 08:54:02
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění VZD č. 2 Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění VZD č. 2 732.42 KB 29.04.2019 08:54:59
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění VZD č. 2 Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění VZD č. 2 302.50 KB 29.04.2019 08:55:14
Žádná starší verze
Písemná zpráva zadavatele 556.10 KB 01.08.2019 15:36:07
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Hrušecká stavební spol. s r.o. 25585142 Zařazen 6 995 490,08 bez DPH 8 464 543,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Hrušecká stavební spol. s r.o. 25585142 6 995 490,08 bez DPH
8 464 543,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH