ZŠ U Červených domků Hodonín – stavební úpravy
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ U Červených domků Hodonín – stavební úpravy
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000657
Evidenční číslo VZ
VZ003
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.04.2019 15:15:36
Lhůta pro podání nabídek
03.05.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Stavební úpravy ZŠ U Červených domků Hodonín“ spočívající ve vybudování přístavby ke stávajícímu objektu základní školy, ve které bude umístěn výtah, v 1NP je navržen sklad nářadí, ve 2NP bude šatna a WC pro ZTP, dále bude vybudován výukový altán se skladem, zpevněné plochy, sportovně-relaxační plochy pro cvičení – tzv. street workout, oplocení a prostor pro ohniště. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i zelené plochy s výsadbou stromů a keřů. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci “Stavební úpravy – bezbariérové řešení stavby – ZŠ U Červených domků Hodonín“ a „Areál ZŠ U Červených domků HODONÍN novostavba“ vypracované společností PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín, IČ: 60701366, v listopadu 2018 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 431 124.53 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
RPA Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20,
602 00 Brno
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje https://zakazky.rpa.cz/profile_display_778.html v českém jazyce. Zadavatel nepřipouští podávání nabídek v listinné podobě.
Bližší informace o elektronickém nástroji jsou dostupné na uživatelské podpoře tel. +420 597 587 111 v pracovních dnech od 8.00 do 17.00. Dodavatel musí mít pro možnost podání nabídky dokončenou registraci jako dodavatel v elektronickém nástroji.
Kontaktní údaje
Mgr. Petra Hájková
Telefon: +420 542 211 083
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky 709.16 KB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1.13 MB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy 2.04 MB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Výkaz výměr Příloha č. 2 Výkaz výměr 762.11 KB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 76.30 KB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Krycí list nabídky dodavatele Příloha č. 4 Krycí list nabídky dodavatele 78.32 KB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Projektová dokumentace Příloha č. 5 Projektová dokumentace 104.53 MB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů 79.41 KB 01.04.2019 15:15:36
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 585.60 KB 07.06.2019 08:57:12
Žádná starší verze
Zpráva o hodnocení nabídek 1.63 MB 07.06.2019 08:57:45
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 450.65 KB 17.04.2019 17:10:04
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění SVZD č. 1 Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění SVZD č. 1 333.13 KB 17.04.2019 17:10:28
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění SVZD č. 1 Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění SVZD č. 1 111.98 KB 17.04.2019 17:10:49
Žádná starší verze
Příloha č. 2 List projektové dokumentace SO.01 … VÝUKOVÝ ALTÁN Příloha č. 2 List projektové dokumentace SO.01 … VÝUKOVÝ ALTÁN 191.42 KB 17.04.2019 17:11:22
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 444.16 KB 29.04.2019 08:53:42
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění VZD č. 2 Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění VZD č. 2 277.20 KB 29.04.2019 08:54:02
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění VZD č. 2 Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění VZD č. 2 732.42 KB 29.04.2019 08:54:59
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění VZD č. 2 Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění VZD č. 2 302.50 KB 29.04.2019 08:55:14
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data