PD - Zvyšování rychlosti na TT
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Zvyšování rychlosti na TT
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000677
Evidenční číslo VZ
Z2019-010535
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.04.2019 15:27:40
Lhůta pro podání nabídek
10.05.2019 10:05:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace „PD – Zvyšování rychlosti na TT“ dle technické specifikace v rozsahu PD pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v rozsahu dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb. (dále také jen PD) a výkon autorského dozoru po celou dobu trvání stavby dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3187/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 919.45 KB 04.04.2019 15:27:40
Žádná starší verze
Příloha_č.1_ZD_Krycí_list_nabídky 145.91 KB 04.04.2019 15:27:40
Žádná starší verze
Příloha_č.2_ZD_Čestné_prohlášení_k_základní_způsobilosti 73.46 KB 04.04.2019 15:27:40
Žádná starší verze
Příloha_č.3_ZD_Seznam_významných_služeb 85.07 KB 04.04.2019 15:27:40
Žádná starší verze
Příloha_č.4_ZD_Návrh_smlouvy_o_dílo 47.22 KB 04.04.2019 15:27:40
Žádná starší verze
Příloha_č.5_ZD_Minimální_rozsah_výkonu_autorského_dozoru_na_stavbě 97.44 KB 04.04.2019 15:27:40
Žádná starší verze
Příloha_č.6_ZD_Základní_požadavky_BOZP 99.28 KB 04.04.2019 15:27:40
Žádná starší verze
Příloha_č.7_ZD_Vymezení_obchodního_tajemství_zhotovitele 98.55 KB 04.04.2019 15:27:40
Žádná starší verze
Příloha_č.8_ZD_Upřesnění_předmětu_a_rozsahu_projektové_dokumentace 91.29 KB 04.04.2019 15:27:40
Žádná starší verze
Příloha_č.9_ZD_Požadavky_na_elektronickou_komunikaci 95.81 KB 04.04.2019 15:27:40
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data