PD - Zvyšování rychlosti na TT
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Zvyšování rychlosti na TT
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000677
Evidenční číslo VZ
Z2019-010535
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.04.2019 15:27:40
Lhůta pro podání nabídek
10.05.2019 10:05:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace „PD – Zvyšování rychlosti na TT“ dle technické specifikace v rozsahu PD pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v rozsahu dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb. (dále také jen PD) a výkon autorského dozoru po celou dobu trvání stavby dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3187/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 919.45 KB 04.04.2019 15:27:40
Příloha_č.1_ZD_Krycí_list_nabídky 145.91 KB 04.04.2019 15:27:40
Příloha_č.2_ZD_Čestné_prohlášení_k_základní_způsobilosti 73.46 KB 04.04.2019 15:27:40
Příloha_č.3_ZD_Seznam_významných_služeb 85.07 KB 04.04.2019 15:27:40
Příloha_č.4_ZD_Návrh_smlouvy_o_dílo 47.22 KB 04.04.2019 15:27:40
Příloha_č.5_ZD_Minimální_rozsah_výkonu_autorského_dozoru_na_stavbě 97.44 KB 04.04.2019 15:27:40
Příloha_č.6_ZD_Základní_požadavky_BOZP 99.28 KB 04.04.2019 15:27:40
Příloha_č.7_ZD_Vymezení_obchodního_tajemství_zhotovitele 98.55 KB 04.04.2019 15:27:40
Příloha_č.8_ZD_Upřesnění_předmětu_a_rozsahu_projektové_dokumentace 91.29 KB 04.04.2019 15:27:40
Příloha_č.9_ZD_Požadavky_na_elektronickou_komunikaci 95.81 KB 04.04.2019 15:27:40


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 565.21 KB 24.07.2019 13:59:20


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9656811 141.67 KB 24.07.2019 14:07:14
Uzavřený Dodatek č. 1 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12241124 128.08 KB 27.04.2020 13:57:28


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 Zařazen Česká republika Ne 5 600 000,00 bez DPH
- s DPH
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 2019 5 600 000,00 bez DPH
- s DPH
5 432 000,00 bez DPH
6 572 720,00 s DPH
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 1. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 2. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
702 338,00 bez DPH
849 828,98 s DPH
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 3. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 4. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 1. kvartál 2021 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 2. kvartál 2021 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 3. kvartál 2021 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 4. kvartál 2021 - bez DPH
- s DPH
63 000,00 bez DPH
76 230,00 s DPH