Vývoj a údržba softwaru
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Vývoj a údržba softwaru
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000679
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.04.2019 11:10:13
Lhůta pro podání nabídek
29.04.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je vývoj, rozšiřování, úprava, údržba a podpora provozu aplikací dle potřeb zadavatele. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Rámcové smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

Skutečně uhrazená cena k 22.2.2022:
639 000,-- Kč bez DPH, 773190,-- Kč vč. DPH - ECHOpix s.r.o. - Smlouva DOD20190437
681 500,-- Kč bez DPH, 824615,-- Kč vč. DPH - VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. - Smlouva DOD20190439
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3278/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 729.03 KB 09.04.2019 11:10:13
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.04 KB 09.04.2019 11:10:13
Příloha č. 2 ZD - Návrh Rámcové smlouvy 50.70 KB 09.04.2019 11:10:13
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.35 KB 09.04.2019 11:10:13
Příloha č. 4 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.03 KB 09.04.2019 11:10:13


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 418.06 KB 15.04.2019 07:33:00
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 419.68 KB 25.04.2019 12:56:52


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřené smlouvy 8.03 MB 05.09.2019 10:01:55


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Railsformers s.r.o. 24704440 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
AUTOCONT a.s. 04308697 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
ECHOpix s.r.o. 29458552 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
ALTAIR SOFTWARE s.r.o. 28350511 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Rubysoft s.r.o. 05787939 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Jakub Křibík 74308807 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
ECM System Solutions s.r.o. 28588266 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
MASTER IT Technologies, a.s. 27851931 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 28606582 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
HS Interactive s.r.o. 27773710 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Railsformers s.r.o. 24704440 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
AUTOCONT a.s. 04308697 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
ECHOpix s.r.o. 29458552 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
ALTAIR SOFTWARE s.r.o. 28350511 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
Rubysoft s.r.o. 05787939 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
Jakub Křibík 74308807 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
ECM System Solutions s.r.o. 28588266 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
MASTER IT Technologies, a.s. 27851931 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 28606582 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
HS Interactive s.r.o. 27773710 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH