Rekonstrukce ulice Rusavská, Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce ulice Rusavská, Bystřice pod Hostýnem
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000018
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.04.2019 08:40:37
Lhůta pro podání nabídek
02.05.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce dopravního prostoru ulice Rusavská v Bystřici pod Hostýnem. Rekonstrukce řeší SO 101 Místní komunikace, SO 101.1 Dopravní značení, SO 102 Chodníky, SO 103 Sjezdy a SO 104 Oprava komunikace a kontejnerového stání v koncové části ulice. Podrobně je předmět zakázky vymezen v Přílohách č.4 - 6 této Výzvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
4 300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Ing. Petra Švábová
svabova@mubph.cz
+420 573501941
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3279/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Ing. Petra Švábová
svabova@mubph.cz
+420 573501941
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list 69.50 KB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 22.46 KB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Technická kvalifikace - reference 35.50 KB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo 111.78 KB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Výkazy výměr 286.88 KB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace 22.06 MB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 53.61 KB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - Podmínky elektronické aukce (PROEBIZ) 59.12 KB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 3.71 MB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečné informace č. 1 164.38 KB 24.04.2019 16:50:31
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo_k Dodatečným informacím č. 1 Uchazeči ve své nabídce použijí pouze návrh smlouvy o dílo, který je přílohou dodatečných informací č. 1. 82.75 KB 24.04.2019 16:52:29
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 152.33 KB 16.05.2019 09:31:43
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo Smlouva o dílo a obchodní podmínky pro zhotovení stavby "Rekonstrukce ulice Rusavská, Bystřice pod Hostýnem" 9.60 MB 22.05.2019 13:23:02
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Příloha č. 1 - SO 101 12.18 MB 22.05.2019 13:24:27
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Příloha č. 1 SO 102,103 12.58 MB 22.05.2019 13:24:58
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Příloha č. 1 SO 104 4.63 MB 22.05.2019 13:25:24
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Příloha č. 2 2.48 MB 22.05.2019 13:25:44
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Příloha č. 3 193.53 KB 22.05.2019 13:26:06
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
MG Construction s.r.o. 24844870 Zařazen 3 500 000,00 bez DPH - s DPH
KÁMENBAU s.r.o. 28659261 Zařazen 3 520 000,00 bez DPH - s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Zařazen 4 074 876,71 bez DPH - s DPH
PB SCOM s.r.o. 25397087 Zařazen 4 147 641,50 bez DPH - s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen 4 210 188,05 bez DPH - s DPH
ALPINE Bau CZ a.s. 02604795 Zařazen 4 284 031,35 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MG Construction s.r.o. 24844870