Rekonstrukce ulice Rusavská, Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce ulice Rusavská, Bystřice pod Hostýnem
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000018
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.04.2019 08:40:37
Lhůta pro podání nabídek
29.04.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce dopravního prostoru ulice Rusavská v Bystřici pod Hostýnem. Rekonstrukce řeší SO 101 Místní komunikace, SO 101.1 Dopravní značení, SO 102 Chodníky, SO 103 Sjezdy a SO 104 Oprava komunikace a kontejnerového stání v koncové části ulice. Podrobně je předmět zakázky vymezen v Přílohách č.4 - 6 této Výzvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
4 300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Ing. Petra Švábová
svabova@mubph.cz
+420 573501941
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3279/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Ing. Petra Švábová
svabova@mubph.cz
+420 573501941
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list 69.50 KB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 22.46 KB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Technická kvalifikace - reference 35.50 KB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo 111.78 KB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Výkazy výměr 286.88 KB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace 22.06 MB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 53.61 KB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - Podmínky elektronické aukce (PROEBIZ) 59.12 KB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 3.71 MB 12.04.2019 08:40:37
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data