Příprava území pro rodinné domy - Strupčice lokalita III Pod tratí
MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Informace

Název veřejné zakázky
Příprava území pro rodinné domy - Strupčice lokalita III Pod tratí
Identifikátor veřejné zakázky
P12V00000002
Evidenční číslo VZ
218336
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.06.2012 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
18.07.2012 15:00:00
Stručný popis předmětu
Podlimitní veřejná zakázka. Zadává ji Obec Strupčice, 431 14 Strupčice 51.
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci přípravy pozemků pro 18 rodinných domů, tzn., realizace inženýrských sítí v rozsahu: splašková kanalizace vč. přípojek, dešťová kanalizace vč. přípojek a uliční vpusti, vodovod vč. přípojek, plynovod vč. přípojek, veřejné osvětlení, asfaltové a betonové pozemní komunikace, vč. vjezdů k jednotlivým RD.Datum zahájení zadávacího řízení: 22.6.2012
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
9 848 309.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
SNP 14
43144, Droužkovice
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
IČO
26999935-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
SNP 14
431 44, Droužkovice
Česká republika
ID profilu zadavatele
218336
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/26999935-Archiv

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace 152.47 KB 25.06.2012 00:00:00
Příloha č. 1 - Krycí list 54.00 KB 25.06.2012 00:00:00
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 26.73 KB 25.06.2012 00:00:00
Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky 356.46 KB 25.06.2012 00:00:00
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení 33.50 KB 25.06.2012 00:00:00
Technická dokumentace 6.84 MB 25.06.2012 00:00:00
Výkaz výměr 165.50 KB 25.06.2012 00:00:00


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 627.87 KB 31.07.2012 14:46:07
Rozhodnutí_zadavatele_o_výběru_nejvhodnější_nabídky0709 46.44 KB 12.09.2012 10:32:17


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 66.18 KB 01.11.2012 11:13:11


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.01 MB 10.12.2012 10:09:07


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o zadání zakázky 1.64 MB 10.12.2012 10:09:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data