Dodávka a montáž přístřešků pro cestující Důl Zárubek a Zátiší
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka a montáž přístřešků pro cestující Důl Zárubek a Zátiší
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000683
Evidenční číslo VZ
-
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.04.2019 14:22:55
Lhůta pro podání nabídek
15.05.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Dodávka a montáž betonového prefabrikovaného přístřešku MHD na tramvajovou zastávku Zátiší“ a „Dodávka a montáž ocelového přístřešku MHD na tramvajovou zastávku Důl Zárubek“. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrzích Smluv o dílo pro jednotlivé části veřejné zakázky.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3523/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 731.29 KB 29.04.2019 14:22:55
Příloha č. 1A ZD-Čestné prohlášení 22.30 KB 29.04.2019 14:22:55
Příloha č. 1B ZD-Čestné prohlášení 22.33 KB 29.04.2019 14:22:55
Příloha č. 2A ZD-Návrh SOD 213.53 KB 29.04.2019 14:22:55
Příloha č. 2B ZD-Návrh SOD 213.37 KB 29.04.2019 14:22:55
Příloha č. 3A ZD-Základní požadavky k zajištění BOZP 54.70 KB 29.04.2019 14:22:55
Příloha č. 3B ZD-Základní požadavky k zajištění BOZP 54.71 KB 29.04.2019 14:22:55
Příloha č. 4A ZD-Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 99.08 KB 29.04.2019 14:22:55
Příloha č. 4B ZD-Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.97 KB 29.04.2019 14:22:55
Příloha č. 5A ZD-Zadavatelský soupis prací 11.23 KB 29.04.2019 14:22:55
Příloha č. 5B ZD-Zadavatelský soupis prací 675.34 KB 29.04.2019 14:22:55
Příloha č. 6 ZD-Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 96.99 KB 29.04.2019 14:22:55


1. část - Dodávka a montáž betonového prefabrikovaného přístřešku MHD na tramvajovou zastávku Zátiší

Název časti
Dodávka a montáž betonového prefabrikovaného přístřešku MHD na tramvajovou zastávku Zátiší
Stav části
1
Stav části
Ukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
20.06.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ŽPSV s.r.o. 06298362 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ŽPSV s.r.o. 06298362 2019 282 998,00 bez DPH
- s DPH
282 998,00 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9516887 141.61 KB 02.09.2019 11:34:25


2. část - Dodávka a montáž ocelového přístřešku MHD na tramvajovou zastávku Důl Zárubek

Název časti
Dodávka a montáž ocelového přístřešku MHD na tramvajovou zastávku Důl Zárubek
Stav části
2
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
23.05.2019

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Pavol Pastier 40670244 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty