Dodávka testovací stolice pro zkoušení alternátorů a startérů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka testovací stolice pro zkoušení alternátorů a startérů
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000687
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.05.2019 12:24:31
Lhůta pro podání nabídek
16.05.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové, nepoužité, testovací stolice pro zkoušení alternátorů a startérů s příslušenstvím dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace (dále také jen ZD) vč. dodání související dokumentace, která je blíže specifikována zejména v návrhu kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 ZD.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3562/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
20.06.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 734.53 KB 02.05.2019 12:24:31
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 21.83 KB 02.05.2019 12:24:31
Příloha č. 2 ZD Návrh kupní smlouvy 41.77 KB 02.05.2019 12:24:31
Příloha č. 3 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 56.93 KB 02.05.2019 12:24:31
Příloha č. 4 ZD Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 97.15 KB 02.05.2019 12:24:31
Příloha č. 5 ZD Technická specifikace 48.44 KB 02.05.2019 12:24:31
Příloha č. 6 ZD Seznam referenčních zakázek 35.97 KB 02.05.2019 12:24:31
Příloha č. 7 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 86.32 KB 02.05.2019 12:24:31


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 429.22 KB 13.05.2019 14:08:22
Příloha č. 3 - Technická specifikace_úprava190513 47.46 KB 13.05.2019 14:10:39


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9451303 128.25 KB 31.03.2020 15:54:19


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data