Provozování ČOV Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Provozování ČOV Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000678
Evidenční číslo VZ
Z2019-014904
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.05.2019 10:59:49
Lhůta pro podání nabídek
10.07.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb k zajištění provozování čistírny odpadních vod ve vlastnictví města Uherský Brod (dále též „Vodohospodářský majetek“) v rozsahu daném Služební provozní smlouvou, jejíž závazný vzor je součástí této zadávací dokumentace, po dobu 5 let.
Provozovatel v souladu se Služební provozní smlouvou poskytne zadavateli služby, kterými bude zajištěno plynulé a bezpečné provozování Vodohospodářského majetku, jehož bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Služební provozní smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
60 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika

Ing. Adriana Kalinová
572 805 222
adriana.kalinova@ub.cz
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3571/summary
Kontaktní údaje
Zpracovatel a zástupce zadavatele:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5
Ing. Eva Frýbová
603 321 119
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD - Zadávací podmínky 978.66 KB 06.05.2019 10:59:49
Žádná starší verze
Příloha A Formulář "Krycí list nabídky" 18.79 KB 06.05.2019 10:59:49
Žádná starší verze
Příloha B Vzorové čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 38.00 KB 06.05.2019 10:59:49
Žádná starší verze
Příloha C Vzor životopisu 16.60 KB 06.05.2019 10:59:49
Žádná starší verze
Příloha D Manuál k ZFM 573.08 KB 06.05.2019 10:59:49
Žádná starší verze
Příloha E Vzor Služební provozní smlouvy včetně příloh: 313.00 KB 06.05.2019 10:59:49
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Seznam Vodohospodářského majetku 363.97 KB 06.05.2019 10:59:49
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Plán financování obnovy ČOV Vlastníka 1.63 MB 06.05.2019 10:59:49
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Výkonové ukazatele 45.76 KB 06.05.2019 10:59:49
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Vzor roční zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku 46.67 KB 06.05.2019 10:59:49
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Zjednodušený finanční model 594.21 KB 06.05.2019 10:59:49
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Vzor protokolu o technickém stavu Vodohospodářského majetku 18.50 KB 06.05.2019 10:59:49
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Demonstrativní výčet technických činností Provozovatele 21.40 KB 06.05.2019 10:59:49
Žádná starší verze
Příloha F Metodický návod na elektronickou komunikaci a elektronické podání nabídek 351.90 KB 06.05.2019 10:59:49
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 1.20 MB 27.05.2019 12:55:53
Žádná starší verze
Příloha k Vysvětlení č. 1 313.00 KB 27.05.2019 12:56:08
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 včetně příloh 843.25 KB 29.05.2019 11:32:39
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 184.77 KB 21.06.2019 11:33:36
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 393.08 KB 02.07.2019 12:58:27
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data