Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000692
Evidenční číslo VZ
Z2019-015824
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.05.2019 10:14:47
Lhůta pro podání nabídek
27.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice“ spočívající ve výměně technologií trakční měnírny Výškovice (tj. v demontáži stávající technologie, a v dodávce nové technologie zahrnující její instalaci a montáž) včetně provedení výměnou technologií vynucených stavebních úprav a prací na stavebním objektu měnírny. Rozsah předmětu veřejné zakázky (díla) je blíže vymezen v Projektové dokumentaci pro provádění stavby (Příloha č. 1 ZD) a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 ZD) zpracovaných společností OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 46342796. Dle Projektové dokumentace pro provádění stavby vybraný dodavatel dopracuje realizační dokumentaci stavby, dle které bude dílo realizováno. Realizace stavebních a montážních prací je navržena při provozu tramvajové dopravy. Provoz tramvajové dopravy nesmí být realizací veřejné zakázky nijak omezen, s výjimkou krátkodobých výluk za podmínek stanovených v ZD a ve Smlouvě o dílo (Příloha č. 3 ZD).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
70200, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3656/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Marek Lenz
Telefon: 605934935
E-mail: lenz@naddat.com
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.08 MB 13.05.2019 10:14:47
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Projektová dokumentace 43.15 MB 13.05.2019 10:14:47
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 486.85 KB 13.05.2019 10:14:47
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Smlouva o dílo 264.98 KB 13.05.2019 10:14:47
Žádná starší verze
Příloha č. 3a ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 46.05 KB 13.05.2019 10:14:47
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 104.20 KB 13.05.2019 10:14:47
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Vzor seznamu významných dodávek 91.19 KB 13.05.2019 10:14:47
Žádná starší verze
Příloha č. 6a ZD - Vzor seznamu techniků (vedoucích pracovníků) 84.67 KB 13.05.2019 10:14:47
Žádná starší verze
Příloha č. 6b ZD - Vzor profesního životopisu 84.58 KB 13.05.2019 10:14:47
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD - Vzor seznamu poddodavatelů 36.00 KB 13.05.2019 10:14:47
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 332.21 KB 13.05.2019 10:14:47
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD - Vymezení obchodního tajemství 97.51 KB 13.05.2019 10:14:47
Žádná starší verze
Příloha č. 10 ZD - Krycí list nabídky 47.00 KB 13.05.2019 10:14:47
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data