Výměna betonových žlabů a úprava myčky automobilů Martinov
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výměna betonových žlabů a úprava myčky automobilů Martinov
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000700
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
31.05.2019 09:44:15
Lhůta pro podání nabídek
25.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky „Výměna betonových žlabů a úprava myčky automobilů Martinov“ je provedení demolice stávajícího roštového kanálu a jeho nahrazení novými betonovými štěrbinovými žlaby vč. provedení opravy části okolní komunikace pro zajištění lepšího odvodnění a pročištění přípojek dešťové kanalizace před opravnou silničních vozidel. Dále výroba a osazení nového nerezového nájezdového klínu do myčky včetně provedení obkladů stěn dané místnosti. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3854/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
25.07.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 731.34 KB 31.05.2019 09:44:15
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 1 - Čestné prohlášení 22.26 KB 31.05.2019 09:44:15
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 2 - Návrh SoD 223.23 KB 31.05.2019 09:44:15
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 3 - Základní požadavky BOZP 55.95 KB 31.05.2019 09:44:15
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 4 - Soupis prací 37.85 KB 31.05.2019 09:44:15
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 5 - Stručný popis prací 1.72 MB 31.05.2019 09:44:15
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 6 - Zákres prací 133.99 KB 31.05.2019 09:44:15
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 7 - Vymezení obchodní tajemství 98.38 KB 31.05.2019 09:44:15
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 8 - Seznam významných dodávek 38.86 KB 31.05.2019 09:44:15
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.01 KB 31.05.2019 09:44:15
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1, č. 2 a č. 3 439.73 KB 13.06.2019 14:16:26
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 2 - Návrh SoD oprava 13.06.2019 223.62 KB 13.06.2019 14:17:23
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 4 - Soupis prací oprava 13.06.2019 39.24 KB 13.06.2019 14:17:50
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 5 - Stručný popis prací oprava 13.06.2019 1.72 MB 13.06.2019 14:18:20
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data