Výměna betonových žlabů a úprava myčky automobilů Martinov
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výměna betonových žlabů a úprava myčky automobilů Martinov
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000700
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
31.05.2019 09:44:15
Lhůta pro podání nabídek
25.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky „Výměna betonových žlabů a úprava myčky automobilů Martinov“ je provedení demolice stávajícího roštového kanálu a jeho nahrazení novými betonovými štěrbinovými žlaby vč. provedení opravy části okolní komunikace pro zajištění lepšího odvodnění a pročištění přípojek dešťové kanalizace před opravnou silničních vozidel. Dále výroba a osazení nového nerezového nájezdového klínu do myčky včetně provedení obkladů stěn dané místnosti. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3854/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
25.07.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 731.34 KB 31.05.2019 09:44:15
ZD - Příloha č. 1 - Čestné prohlášení 22.26 KB 31.05.2019 09:44:15
ZD - Příloha č. 2 - Návrh SoD 223.23 KB 31.05.2019 09:44:15
ZD - Příloha č. 3 - Základní požadavky BOZP 55.95 KB 31.05.2019 09:44:15
ZD - Příloha č. 4 - Soupis prací 37.85 KB 31.05.2019 09:44:15
ZD - Příloha č. 5 - Stručný popis prací 1.72 MB 31.05.2019 09:44:15
ZD - Příloha č. 6 - Zákres prací 133.99 KB 31.05.2019 09:44:15
ZD - Příloha č. 7 - Vymezení obchodní tajemství 98.38 KB 31.05.2019 09:44:15
ZD - Příloha č. 8 - Seznam významných dodávek 38.86 KB 31.05.2019 09:44:15
ZD - Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.01 KB 31.05.2019 09:44:15


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1, č. 2 a č. 3 439.73 KB 13.06.2019 14:16:26
ZD - Příloha č. 2 - Návrh SoD oprava 13.06.2019 223.62 KB 13.06.2019 14:17:23
ZD - Příloha č. 4 - Soupis prací oprava 13.06.2019 39.24 KB 13.06.2019 14:17:50
ZD - Příloha č. 5 - Stručný popis prací oprava 13.06.2019 1.72 MB 13.06.2019 14:18:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 64617874 Zařazen - bez DPH - s DPH
Hochbau, s.r.o. 25857614 Zařazen - bez DPH - s DPH
SVUNDZI CZ s.r.o. 02186772 Vyřazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data