Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000701
Evidenční číslo VZ
Z2019-018563
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.06.2019 07:32:34
Lhůta pro podání nabídek
10.07.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je vybavení nejvýše 40 ks tramvají typu Stadler Tango NF2 systémem včasného varování před kolizí (dále jen „zařízení“). Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je i oživení zařízení, provedení všech souvisejících prací vč. dodání veškerého potřebného materiálu, a softwarové vybavení potřebné pro správnou funkci (souhrnně také jen „montáž zařízení“) a schválení zařízení pro provoz na tramvajové dráze v městské hromadné dopravě osob na území České republiky.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3905/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
15.07.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 800.72 KB 06.06.2019 07:32:34
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD Krycí list nabídky 84.36 KB 06.06.2019 07:32:34
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení k základní způsobilosti 82.51 KB 06.06.2019 07:32:34
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD Seznam významných dodávek 81.76 KB 06.06.2019 07:32:34
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD Smlouva o dílo 63.46 KB 06.06.2019 07:32:34
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD Požadovaná technická specifikace 79.75 KB 06.06.2019 07:32:34
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 56.88 KB 06.06.2019 07:32:34
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD Vzor protokolu o předání a převzetí 22.81 KB 06.06.2019 07:32:34
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD Vymezeni obchodního tajemství zhotovitele 97.78 KB 06.06.2019 07:32:34
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 87.58 KB 06.06.2019 07:32:34
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 766.03 KB 24.07.2019 13:21:48
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data