Dodávka elektrických tabulových nůžek na plech
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka elektrických tabulových nůžek na plech
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000712
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.07.2019 14:15:33
Lhůta pro podání nabídek
17.07.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
a) dodávka elektrických tabulových nůžek na plech, dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této zadávací
dokumentace (dále také jen „ZD“);
b) dodání související dokumentace, zejména dodání návodů na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění,
které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 této
zadávací dokumentace;
c) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
400 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4184/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
05.08.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 2.67 MB 02.07.2019 14:15:33
Žádná starší verze
Příloha č. 1ZD - Technická specifikace 48.24 KB 02.07.2019 14:15:33
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD Kupní smlouva 38.31 KB 02.07.2019 14:15:33
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD- Základní požadavky k zajištění BOZP 56.58 KB 02.07.2019 14:15:33
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD Vymezeni obchodního tajemství prodávajícího 97.43 KB 02.07.2019 14:15:33
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD Vzor čestného prohlášení 24.49 KB 02.07.2019 14:15:33
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 86.27 KB 02.07.2019 14:15:33
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data