Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000039
Evidenční číslo VZ
P10072019
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.07.2019 18:20:27
Lhůta pro podání nabídek
29.07.2019 08:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o novostavbu objektu pro sociální bydlení, zbudování zpevněných ploch a přípojek technické infrastruktury. Dále je předmětem projektová dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření stavby. Technické podmínky jsou dány projektovou dokumentací v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
76861, Bystřice pod Hostýnem
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje JOSEPHINE.
Kontaktní údaje
Ing. Jan Rampouch
Telefon: 774166912
E-mail: rampouch@enviagentura.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek 185.65 KB 10.07.2019 18:20:27
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 226.80 KB 10.07.2019 18:20:27
Žádná starší verze
Návrh smlouvy o dílo 360.50 KB 10.07.2019 18:20:27
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Stavební povolení 4.34 MB 10.07.2019 18:20:27
Žádná starší verze
Požadavky na elektronickou komunikaci 171.22 KB 10.07.2019 18:20:27
Žádná starší verze
Projektová dokumentace 22.02 MB 10.07.2019 18:20:27
Žádná starší verze
Výkaz výměr 424.55 KB 10.07.2019 18:20:27
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data