Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000039
Evidenční číslo VZ
P10072019
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.07.2019 18:20:27
Lhůta pro podání nabídek
01.08.2019 08:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o novostavbu objektu pro sociální bydlení, zbudování zpevněných ploch a přípojek technické infrastruktury. Dále je předmětem projektová dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření stavby. Technické podmínky jsou dány projektovou dokumentací v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
76861, Bystřice pod Hostýnem
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje JOSEPHINE.
Kontaktní údaje
Ing. Jan Rampouch
Telefon: 774166912
E-mail: rampouch@enviagentura.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
12.08.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek 185.65 KB 10.07.2019 18:20:27
Zadávací dokumentace 226.80 KB 10.07.2019 18:20:27
Návrh smlouvy o dílo 360.50 KB 10.07.2019 18:20:27


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 203.84 KB 16.08.2019 08:08:43


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Stavební povolení 4.34 MB 10.07.2019 18:20:27
Požadavky na elektronickou komunikaci 171.22 KB 10.07.2019 18:20:27
Projektová dokumentace 22.02 MB 10.07.2019 18:20:27
Výkaz výměr 424.55 KB 10.07.2019 18:20:27
Vysvětlení zadávací dokumentace 29072019 Vysvětlení zadávací dokumentace 29072019 159.36 KB 29.07.2019 07:44:17


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data