Očištění a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba – II. etapa
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Očištění a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba – II. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000716
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.07.2019 12:38:47
Lhůta pro podání nabídek
07.08.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Očištění a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba – II. etapa“ (dále jen dílo). v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě o dílo a její příloze č. 1 – Popis požadovaných prací a v příloze zadávací dokumentace č. 4 - Návrhu protikorozní ochrany ocelových konstrukcí vozovny tramvají v Ostravě Porubě vypracované společností Videfkor FM s.r.o., IČO: 26816377, ze dne 15.12.2017.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4341/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
12.09.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 Vzor čestného prohlášení 22.25 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o dílo 215.80 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Popis požadovaných prací 102.58 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Návrh protikorozní ochrany 1.34 MB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Základní požadavky k zajištění BOZP 56.35 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.88 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Seznam referenčních zakázek 41.04 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Modelový příklad 463.36 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 9 PD ocelové konstrukce haly 52.98 MB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.16 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 670.32 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10178762 141.67 KB 20.09.2019 15:05:51
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Colorspol s.r.o. 25390970 Zařazen - bez DPH - s DPH
DR Construction s.r.o. 29389682 Vyřazen - bez DPH - s DPH
David Dutka 29389682 Zařazen - bez DPH - s DPH
LASON CZ s.r.o. 25380095 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
David Dutka 29389682 2019 4 000 000,00 bez DPH
- s DPH
3 604 145,80 bez DPH
- s DPH