Očištění a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba – II. etapa
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Očištění a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba – II. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000716
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.07.2019 12:38:47
Lhůta pro podání nabídek
07.08.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Očištění a nátěry OK – Areál tramvaje Poruba – II. etapa“ (dále jen dílo). v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě o dílo a její příloze č. 1 – Popis požadovaných prací a v příloze zadávací dokumentace č. 4 - Návrhu protikorozní ochrany ocelových konstrukcí vozovny tramvají v Ostravě Porubě vypracované společností Videfkor FM s.r.o., IČO: 26816377, ze dne 15.12.2017.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4341/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 Vzor čestného prohlášení 22.25 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o dílo 215.80 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Popis požadovaných prací 102.58 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Návrh protikorozní ochrany 1.34 MB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Základní požadavky k zajištění BOZP 56.35 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.88 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Seznam referenčních zakázek 41.04 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Modelový příklad 463.36 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 9 PD ocelové konstrukce haly 52.98 MB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.16 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 670.32 KB 16.07.2019 12:38:47
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data